16. května 2014

Klub ODS je proti zástavbě na Vidouli

Tisková zpráva klubu zastupitelů ODS Praha 5

Zastupitelstvo městské části Praha 5 na svém posledním jednání dne 15. 5. 2014 schválilo návrh stanoviska Lukáše Herolda (ODS) proti zástavbě Na Vidouli. K tomuto kroku Lukáš Herold přistoupil okamžitě poté, co Radou hlavního města Praha prošel návrh zadání celoměstsky významných změn v územním plánu, konkrétně na Vidouli. „Tento už několikátý pokus developerů prosadit zástavbu Vidoule považuji za provokaci. Osobně jsem byl přítomen jednání Tomáše Hudečka s občany Prahy 5, kde jim slíbil, že zástavbu Vidoule nedopustí. Proto mě velmi překvapuje, že Rada hl. města Prahy se v čele s primátorem Hudečkem k zástavbě Vidoule – západ nepostavila odmítavě, “ sdělil Lukáš Herold.

Zastupitelstvo městské části Praha 5 se již v březnu 2013 na návrh ODS nesouhlasně vyjádřilo k výstavbě Na Vidouli, že trvá na zachování oblasti Vidoule jako rekreační a sportovní zóny Prahy 5. Reakcí zastupitelstva hlavního města Praha bylo odmítnutí zástavby Vidoule. Společnost FINEP následně požádala o projednání změny samostatně. Tento projekt přes výše zmíněné usnesení zastupitelstva MČ Praha 5, vzala rada městské části v čele s tehdejším starostou Miroslavem Zeleným jen na vědomí, místo aby ho odmítla. Radní hlavního města Praha se na konci dubna letošního roku dokonce změnu územního plánu na Vidouli z SO1,2 na OB – tedy z oblast sportu a rekreace na území čistě obytné - podpořili a chtějí ji předložit k projednání v zastupitelstvu HMP.„Veletoče politiků jsou alarmující a vybízejí všechny Pražany k ostražitosti. Věřím, že usnesení zastupitelstva naší městské části přiměje Zastupitelstvo hl. m. Prahy, aby s podnětem na pořízení změny územního plánu Na Vidouli nesouhlasilo,“ věří Lukáš Herold a dodává: „ Jsem zvědav, kolik ještě usnesení budu muset předložit než developeři resp. vlastníci pozemků a někteří politici pochopí, že stavět Na Vidouli je prostě nesmysl.“

Přírodní památka Vidoule je součástí přírodního parku Košíře – Motol. Přírodní parky byly zřízeny oblastmi klidu vyhláškami hl. m. Prahy. Z nich vyplývá, že posláním oblastí klidu je zachovat a trvale chránit vymezené části území pro jejich přírodovědné, krajinné a estetické hodnoty, umožnit jejich využití k rekreaci i poučení občanů a celkově přispět ke zlepšení životního prostředí města.

 

V Praze dne 16. 5. 2014

Bc. Lukáš Herold

předseda místního sdružení Radlice
místopředseda oblastního sdružení ODS Praha 5
zastupitel městské části Praha 5

Štítky:
tisková zpráva