Bc. Lukáš Herold

1. místopředseda oblastního sdružení

Náměstí 14. října 1384/4
150 22  Praha5 – Smíchov

Životopis

- narodil jsem se 29.7.1970 v Praze

- studoval jsem Filozofickou fakultu UK a dále masovou a sociální komunikaci

- původním povoláním jsem novinář, byl jsem mluvčím Václava Klause, nyní působím jako zástupce starosty MČ Praha 5

- člen ODS, I. místopředseda OS ODS Praha 5

- ženatý, děti: Kryštof, Štěpán, Oliver a Matyáš, Sára, Adam

- zájmy: vážná hudba, hra na hoboj a klavír, příroda, tenis, lyžování

Praha 5 je dynamicky se rozvíjející městská část. Proto je více než kdy jindy společným úkolem mým i všech zastupitelů naší městské části pečovat o to, aby Praha 5 vzkvétala a modernizovala se ve všech oblastech občanské vybavenosti. Mou vizí je udělat z Prahy 5 centrum kulturního života v Praze.

Kultuře se u nás daří už nyní, stala se pevnou součástí života místních. Proto chci nadále podporovat tradiční kulturní akce, ale přinášet na Pětku i nové projekty, které mají potenciál přispět k našemu společnému setkávání a sdílení nezapomenutelných duchovních zážitků. Je třeba využít také toho, že tu žije spousta skvělých umělců.