28. ledna 2016

Máte slovo na téma: kontrolní hlášení DPH a EET

První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija byla hostem diskusního pořadu ČT Máte slovo o elektronické evidenci tržeb a kontrolním hlášení DPH.

Celé vystoupení 1. místopředsedkyně Alexandry Udženija v pořadu Máte slovo můžete zhlédnout na ČT1.

 

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Máte slovo. Hezký večer, milí diváci. V únoru začnou ti z vás, kteří jsou plátci DPH, povinně posílat na finanční úřad kontrolní hlášení DPH. A v Poslanecké sněmovně propukne závěrečná bitva o elektronickou evidenci tržeb. Je to všechno jen šmírování živnostníků a další krok k orwellovskému Velkému bratrovi, jak si stěžují odpůrci? Jsou tato opatření skutečně pro živnostníky diskriminující? Skončí kvůli nim řada z nich na úřadech práce anebo jsou to poplašné zprávy ze strachu, že budou muset všichni platit daně? O tom diskutovat budou. Opozice záměrně mate veřejnost a šíří nesmysly. Zdůrazňuje ministr financí a místopředseda Vlády České republiky. Dobrý večer. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Dobrý večer. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Nedopustíme, aby byli podnikatelé a živnostníci šikanováni, je rozhořčena první místopředsedkyně Občanské demokratické strany. Dobrý večer. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Dobrý večer. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

A za vás veřejnost. Chystaná opatření jsou poctivá pro ty, kteří pracují a platí daně. Je přesvědčen podnikatel, který v současnosti žije a pracuje v Chorvatsku. Dobrý večer. 


Zdeněk HONEK, prezident Asociace podniků a podnikatel v Chorvatsku:

Hezký dobrý večer. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Je to totální dohled a snaha o likvidaci konkurence malých živnostníků a podnikatelů. Varuje předseda Asociace podnikatelů a manažerů. Dobrý večer. Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Dobrý večer. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Konečně se zatočí s nepoctivci, je spokojen operní zpěvák, který má taktéž zkušenosti s podnikáním. Dobrý večer. 


Robert MIKULKA, OSVČ; operní pěvec:

Dobrý večer. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:


5 % lidí krade a kvůli tomu jsou a priori všichni podnikatelé a živnostníci považováni za zloděje? Zlobí se podnikatel v IT oboru. Dobrý večer.Karel JIČÍNSKÝ, OSVČ; podniká v oboru IT:

Dobrý večer. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Pane předsedo, vy tedy natvrdo tady hovoříte o totálním dohledu, o snaze, o likvidaci konkurence malých podnikatelů, vy jste přímo z praxe, jste podnikatel, tak tady máte příležitost panu ministrovi říct přímo do očí, čím vás tedy nejvíc hodlá likvidovat? Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Ano. Pan ministr Babiš nás hodlá likvidovat. To je ten důležitý výrok, protože hodlá nás likvidovat v podstatě vším, co dělá. Jestliže zavede elektronickou evidenci tržeb a zavedl kontrolní hlášení, tak zcela zjevně zavedl šmírování a odposlechy toho, co my děláme. Je to totální odposlech. Je to stejné, jako kdyby zavedl do domácnosti kamery, protože občas někde v některé domácnosti dochází k domácímu násilí a on by chtěl všechny sledovat. Nebo je to stejné, jako kdyby, protože několik procent, malých procent kamionů bývá přetěžovaných, tak jako kdyby vážil všechna auta, která jezdí po silnicích, včetně Trabantů, motocyklů a podobně. Jinými slovy snaží se nás zlikvidovat jako konkurenci, protože se mu nehodíme. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Prosím, pane ministře. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Paní Jílková, ten červenej malý fousek, to je pan Bábek, to je asociace podnikatelů. Zastupuje... 


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Tam můžete, tam je kamera, ano? Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Zastupuje 209 firem. A to zelený, to je Hospodářská komora, Asociace středních malých podniků, živnostníků a další organizace. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ano. Ale my si zde vážíme každého názoru, ano? A každý názor stojí zato diskutovat.

 

Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Ne. Ale já jen říkám, že 30 tisíc podnikatelů to podporují. Takže já bych to teda rozdělil na 2 části, to je to kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení se netýká občanů, to se týká jenom OSVČ a firem, který platí DPH. Nás ročně okradou na DPH o 80 miliard, to jsou takzvané karuselové obchody, ano? Jaký je systém, že tady je dodavatel EU plátce, který fakturuje bílému koni, ten posílá fakturu fiktivní této firmě, ona zaplatí, ano, on mizí, ukradne ty naše peníze, ten to fakturuje ven a nadměrný odpočet dostává. Ale já bych jen ukázal občanům, že toto je karusel, který jsme odhalili před měsícem, to je 130 firem, zlato a drahé kovy, který nás okradli o 4,5 miliardy. Takže to je organizovaný zločin. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ano, ale pane ministře, pojďme k tomu, vidíte, že část podnikatelů má tedy pocit, že to kontrolní hlášení DPH prostě znamená opravdu kontrolu všeho, co ten podnikatel dělá. Prosím vás, k čemu vám to je, za kolik co prodá, za kolik koupí, to jim vadí? Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Malinká část. Ne. Určitě tyto údaje nás nezajímají. My se zajímáme o párování podvodných faktur. Takže když ten subjekt udělá fiktivní fakturu, podvodnou fakturu a dnes vlastně při přiznání, daňovém přiznání my to dostáváme ty data v jednom číslu a my chceme, abysme to měli rozdělené i do té faktury, abysme to mohli mít párované, abysme zjistili ty podvodníky. Takže to není žádná šikana. My ty informace skutečně potřebujeme a my je máme dneska k dispozici ale v jiné formě. Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Já na to samozřejmě musím reagovat, protože pan Babiš tak jako vždycky mlží, tak jako vždycky překrucuje a dokonce říká zcela zjevné nepravdy. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ale tak řekněte v čem, víte? V čem musíte. Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Podívejte se, pan Babiš ukazuje nějaký terčík, na kterém říká, že naše asociace je malá. Ano, to je pravda. Máme asi 216 členů, ale naše asociace zastupuje se stejným názorem například Sdružení podnikatelů a živnostníků, které má asi 25 tisíc členů a tak dále. Podstatné je ale něco jiného. Proti elektronické evidenci tržeb je drtivá většina podnikatelů a živnostníků, proti kontrolnímu také. 


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Dobře. Ale my se teď držíme kontrolního hlášení. Ano. Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Já musím reagovat na to, co říkal pan Babiš. A teď ke kontrolnímu hlášení. Není větší manipulace veřejností, než když pan Babiš říká, že kontrolní hlášení je nástrojem proti karuselovým podvodům. Řekněme si jasně, karuselové podvody páchá několik desítek, maximálně stovek subjektů, které vytvářejí nějaké sítě. Vždycky jsou karuselové podvody ve velkých částkách, přesně tak, jak to pan Babiš tady možná trošku nechtě řekl, že jsou to miliardové nebo minimálně stomilionové hodnoty. A teď, paní Jílková a pane Babiši, vy chcete, aby, ne, chcete, to už jste zavedli, kontrolní hlášení  bude odevzdávat asi 500 tisíc firem, z nichž karuselové podvody nemůže, nemůže páchat 99 %. Jinými slovy, vy říkáte, že všechny budete kontrolovat, všichni budou odevzdávat kontrolní hlášení, ale přitom karuselové podvody páchá jenom zlomek firem. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ano, tak pane ministře, kdybyste mohl reagovat. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Ale paní Jílková, ono je to úsměvné, ale když jdete do kina nebo do divadla, taky kontrolují všem lístky. A nikdo neříká, že jsou podvodníci. Takže tenhle systém byl zaveden v Estonsku, Lotyšsku, Španělsku, Slovensku a perfektně funguje. Karuselové obchody je obrovský problém Evropské unie. 170 miliard euro ročně nás okradou na DPH. V Česku je to 80 miliard a toto je velice účinný způsob, který nezatěžuje... Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ano. Ale jde o to, jestli to musí mít takovou formu, že budete o každém všechno vědět? Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Ne. Ale my nevíme. To není pravda, nevíme. Je to jenom párování faktur, které už dneska má finanční správa k dispozici na vyžádání. Když přijde na kontrolu, musí ukázat... Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Není to pravda. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Je to pravda. Musí ukázat každou fakturu, ano, je tady šéf finanční správy, může vám to potvrdit. Takže my jenom chceme dostat to, co už máme, jinou formou, abysme to skutečně zkontrolovali do detailu a párovali ty faktury a viděli, které jsou podvodné a nejsou podvodné. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:


Ano. Tak. Paní místopředsedkyně. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:


Každá tato regulace, každý tento příkaz, zákaz omezuje svobodu podnikání a vždycky to dopadne na ty nejmenší a na ty poctivé, protože ti nepoctiví si najdou cestu, jak to obcházet. A již dneska říkáte, že jste přišel na to, že jste odhalili karuselový obchod, takže dneska už na to máte nástroje. Proč teda zavádíte kontrolní hlášení a EET? Mimochodem to kontrolní hlášení a EET, to je jenom špička ledovce. Dneska opravdu ti lidé neustále slýchají, že jsou nepoctiví, že neplatí daně. To je i to společenské náladě, která se utváří vůči této skupině lidí a my s tím naprosto nesouhlasíme. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Dobře. Ale aby diváci věděli, co vám tedy nejvíc vadí na tom kontrolním hlášení DPH? Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:


Je to strašná byrokratická zátěž podnikatele a nevede k ničemu jinému než k tomu, aby se velice citlivé informace dostaly na finanční úřady. A my dneska vůbec nevíme, jak s těmito citlivými informacemi bude naloženo. 


Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

To není pravda přece. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

To je pravda. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Paní Udženija, prosím vás, my ty údaje už dneska máme. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Proč potřebujete kontrolní hlášení? Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

My ty dneska údaje máme v jiné formě. My je dostáváme v jednom čísle měsíčně a svoboda podnikání neznamená svobodu krást. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

S tím naprosto souhlasím. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Není to žádná byrokracie. 


Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Je to byrokracie. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

My už máme ty data a my je chceme dostat v jiné formě. To je všechno. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ano. Tak tady pán křičel hanba. Prosím. 


Alexander BELLU: 

Dobrý večer. Alexander Bellu. Mně jenom přijde vždycky absolutní demagogie to vysvětlování z vaší strany. Prostě na jednu stranu vy říkáte, že chcete narovnat tržní prostředí, na druhou stranu vaše společnosti na Slovensku dostaly desetileté prázdniny daňové a zde v České republice právě vaše společnosti jsou jedny z největších příjemců dotací. Kde je to narovnávání? Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Já bych vás jenom prosím poprosila, skutečně vysíláme pro diváky, ať se doví o tom kontrolním hlášení. Říkáte fuj, tak co vám vadí na tom kontrolním hlášení? 


Alexander BELLU: 

Mně vadí to, že se to dotýká právě nás malých podnikatelů. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

No a co a co teda, z čeho máte strach? 


Alexander BELLU: 

Podívejte se, já jsem třeba napůl Ital, narodil jsem se v Itálii, kde tohle funguje, můžu dodnes říct, že se tento systém dá obcházet, byl jsem u toho několikrát a výsledky a fakta jasně dokazují, že tento systém nic nenarovnává. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:
Ano. No tak pokud se dá obcházet, tak vám to nemusí vadit. Ale pojďte říct, co vám vadí, ano. 


Alexander BELLU: 

Konkrétně mi vadí to, budu muset zaplatit novou kasu... Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ale mluvíme o kontrolním hlášení, ano. Alexander BELLU: 

U kontrolního hlášení, jsou tam neskutečně nastavené poplatky, kdy při samotném rozhovoru, pokuty, pardon, při samotném rozhovoru s mojí účetní v prosinci mi říkala, jsou termíny a stanovený lhůty, který absolutně nezvládneme. Následně jsem poslouchal pana Babiše v pořadu, kdy vysvětloval, že už ty zákony mají chyby, že to budou muset nějakým způsobem napravovat. Já jsem se kvůli tomu pojišťoval a nevím, jak dopadnu. Jak to bude? Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Paní Jílková, prosím vás, ten zákon byl přijat 22. prosince 2014 a s platností od 1. ledna 2015 a s účinností od 1. ledna 2016, takže všichni to věděli, všichni jsou připraveni. První hlášení se dává 25. února příští měsíc. Dělali jsme na to kampaň, posílali jsme stovky tisíc sms, dělali jsme propagaci a samozřejmě pán zase klasicky mluví o mých dotacích, tak tady jsou ty moje dotace. Já jsem odvedl do českýho rozpočtu 19 miliard 663 milionů a dostal 1,9. Prosím vás, vy mluvíte jak naše opozice. Nepleťte sem moje firmy. Buďte tak hodný. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ale ukažte to tedy divákům, když už jste si to přines. Tam máte kameru. Ano. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:
 

Takže ano. Toto jsou odvody, 19 miliard 663 milionů jsem odvedl do českého rozpočtu, sociální, zdravotní, daně z příjmu právnických osob a dostal 1,9. Takže jednu desetinu. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ano. Tak na to asi bude chtít zareagovat paní místopředsedkyně. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Ale já nechápu, proč zase sem pletou moji firmu. Pán si plete kontrolní hlášení s EET. EET je něco úplně jiného. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ano. A já bych teď ráda hovořila o tom kontrolním hlášení. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Ano. Ale podle průzkumu na podzim tohoto roku víc než polovina firem a podnikatelů vůbec nevědělo, jak se mají ke kontrolnímu hlášení postavit. Proto jsme my jako ODS žádali, aby se účinnost zákona odložila. Toto jsme navrhovali v Poslanecké sněmovně, aby opravdu podnikatelé měli čas minimálně se na to připravit. A pokud jsem četla dobře v novinách, tak tam i říkali, kolik ty systémy budou stát, tak aby to nemusela třeba ve velkých firmách dělat účetní. A ty systémy, aby to mohlo párovat a ta data jít do toho kontrolního hlášení automaticky, se pohybují od 30 tisíc. Na to malí a střední podnikatelé a živnostníci opravdu nemají. Nezlobte se na mě. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Tak já nechám, pan inženýr Honek chce zareagovat. Prosím. 


Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla:

Já bych reagovala na sankce, prosím vás, ke kontrolnímu hlášení. Sankce jsou samozřejmě nastaveny velice poměrně vysoké, s tím souhlasím. Ale to je velice podstatné, protože musí být vynutitelnost toho kontrolního hlášení, jinak na to zase doplatí ti poctiví, pokud nebude vynutitelnost. A velice bych se ohradila proti tomu, že nebyl čas se připravit. Jak řekl pan ministr, ten zákon byl rok platný, to znamená, rok byl na přípravu a začalo se bubnovat na bubny na konci prostě této platnosti, to znamená někdy v listopadu. To mi připadá... Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

A proč, když jsou ty pokuty v pořádku, tak proč už dneska ministerstvo financí říká, že se to bude měnit, že ty lhůty jsou tam velice striktní a víceméně jak jsem slyšela, vyzývá pan ministr financí a ministerstvo financí, aby úředníci byli shovívaví, to znamená, oni je vyzývají, aby zpočátku porušovali zákon. Protože to je v zákoně. Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla:

To není chyba zákona. To není chyba zákona, to je pouze, to je pouze vhodné doplnění toho zákona o to, aby v určitých opravdu jaksi relevantních důvodech bylo možné ty sankce prominout. Ale ne každému. A samozřejmě ten náběh musí být do určité míry plynulý.Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:
Ne. Jako to je absurdní, co říká paní místopředsedkyně, protože když byl ten zákon, jak byl, tak oni řvali, že jak budeme tvrdý a že je to nový a že máme být shovívaví, tak teď jsme dali změnu, že budeme shovívaví, tak zase se jim to nelíbí. Tak cokoliv uděláme, vždycky kritizujou. 


Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

A proč jste teda nepřistoupili na to, aby ta účinnost byla trošičku odsunuta? Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Vážení, ale já bych se vrátila k tomu, co teda na tom tak vadí. Tak vy, pane Jičínský, kdybyste mohl říci, vy třeba máte strach, že ta data, protože tam opravdu budou data, kdo za co kupuje, komu dodává, že budou zneužita, že třeba to můžou napadnout hackeři. Tak kdybyste to tady... Karel JIČÍNSKÝ, OSVČ; podniká v oboru IT:

Existuje jedno krásné lidové přísloví. Oheň je dobrý sluha ale zlý pán. A úplně stejně je to i s IT technologiemi. IT technologie jsou úžasní sluhové, když mají poskytovat svoje služby, ale to, co tady vzniká, z mého úhlu pohledu, protože o tom něco vím, je centrální databáze všech transakcí mezi firmami, a to je podle mě něco, co jednak bude pod neustálým tlakem všech hackerů z celého světa, protože ta zvědavost, aniž by se to ty specialisti od pana Babiše vůbec dozvěděli, protože takový řeči, jako že tam bude zalogován každý přístup, to si můžou všichni uživatelé nechat akorát zdát, protože o tom rozhoduje někdo úplně jiný. Ten hacker říká, co se na tom počítači bude dít a ne ten uživatel. A to je něco, čeho já se hrozně bojím. Já prostě 20 let pracuju na tom, abych měl svoje zákazníky, schovávám, tisknu si faktury, aby se mi právě z toho počítače, i já jako IT specialista, aby se mi z toho počítače někam neztratily nějakým útokem a teď najednou mám všechny ty svoje zákazníky prostě poslat finančáku a každá úřednice na finančáku, vy nevěříte nám, ale já nevěřím zase státní správě. Oni to prostě ty údaje prodají. 


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Pane ministře. 


Karel JIČÍNSKÝ, OSVČ; podniká v oboru IT:

Ta databáze bude mít miliardovou hodnotu. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Paní Jílková, finanční správa disponuje dneska miliony informací o podnikatelích a nikdy žádné úniky nebyly. Proč by měly být teď úniky. A na to bude tím specialistů, 20 specialistů, který mají prověrku NBÚ a samozřejmě ty data nebude mít ani generální ředitel finanční správy a nikdo. Bude to totálně utajený. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Pan Mikulka chce zareagovat. Robert MIKULKA, OSVČ; operní pěvec:

Já bych chtěl zareagovat, vy máte v současné době natolik chráněný počítač, že vám ho nemůže napadnout hacker, jakýkoliv od konkurence? Karel JIČÍNSKÝ, OSVČ; podniká v oboru IT:

Může. Robert MIKULKA, OSVČ; operní pěvec:
 

Může. Tak v čem je vlastně problém? Když nevěříte státnímu aparátu, tak komu už budete věřit? 


Karel JIČÍNSKÝ, OSVČ; podniká v oboru IT:

Ne. V tom mým počítači jsou data z mojí práce, tady bude někde existovat počítač, ve kterým budou všechny transakce mezi firmami v celý Český republice. A to má... Robert MIKULKA, OSVČ; operní pěvec:

A zrovna vaši firmu budou všichni vyhledávat, aby vás okradli. Karel JIČÍNSKÝ, OSVČ; podniká v oboru IT:

Ne. Oni si samozřejmě najdou... 


Robert MIKULKA, OSVČ; operní pěvec:

Mezi těma desetitisícemi firmami budou konkrétně vás, řekne tohoto člověka... Karel JIČÍNSKÝ, OSVČ; podniká v oboru IT:

Nechte mě. Já jsem tak malý, že se do toho koláčového grafu ani nevejdu, ale je tady prostě spousta malých podnikatelů... /Souzvuk hlasů/. Přestože jsem malý, tak moje ziskovost je 40 %, protože jsem paušální plátce daně, takže z každý stovky, kterou dostanu, tak 40 jde jako daňový základ a z toho platím daň. 


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:
Ne, víte co, tady máme pana Linka. Vy třeba jste iniciovali i tu ústavní stížnost se senátory na to kontrolní hlášení. Kdybyste panu Mikulkovi tedy mohl vysvětlit, čeho se tak bojíte? Ať už to kontrolní hlášení uzavřeme. 


Ladislav LINEK, Strana soukromníků ČR; podnikatel v pohostinství:
 

Já vám to vysvětlím z podání ústavní stížnosti. Strana soukromníků Český republiky iniciovala senátorskou aktivitu. Sebrali jsme podpisy. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

To už jsem tady řekla. Ale proč? Řekněte, čeho se tak bojíte? Ladislav LINEK, Strana soukromníků ČR; podnikatel v pohostinství: 

Sebrali jsme podpisy a podepsali to senátoři napříč politickým spektrem. To je pro mě důležitá věc. Čeho se tak bojíme, já vám budu číst věc, který jsou uvedený... Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ne, nemusíte nám to... Ladislav LINEK, Strana soukromníků ČR; podnikatel v pohostinství: 

Ale je to v kostce. Jednotlivý body. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ale vy to snad umíte říct svýma slovama. Tak to vysvětlete lidsky. Ladislav LINEK, Strana soukromníků ČR; podnikatel v pohostinství: 


Dobře. Takže nemožnost párování faktur pro kontrolu daňových subjektů, plátce DPH není povinen si uplatnit odpočet DPH ve stejném období, jako to udělal jeho obchodní partner. To vy určitě víte. Na výdajové straně to musím udělat hned, na příjmové, když si koupím benzín, můžu počkat 3 roky. Hodnota nashromážděných údajů je velice důležitá nebo znalost tržního prostředí pro případný třetí subjekt. Nikde není napsáno, že právní ochrana je taková, aby se informace nedaly ven. Dále je tam rozpor s článkem 2 a 4 ústavy, výhrada zákona pro ukládání povinností.

 

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ano. Ale pane Linku, pro lidi, víte. Tak vy třeba máte strach, že já nevím, budu mít, se dává příklad, mám malý pivovar, ano, mám dodavatele chmele, s ním dobrou cenu a nějaký velký pivovar mě chce o to připravit, zjistí si, tady pronikne pomocí hackerů do vašeho systému, pane ministře, zjistí, kolik já platím tomu, přeplatí dodavatele chmele, ano, a přijdu na buben. Ano. No abychom věděli, čeho se bojíte. Ladislav LINEK, Strana soukromníků ČR; podnikatel v pohostinství: 

Například. Ale úplně jinou informaci, paní Jílková. Budete bydlet u nás hotelu, kvůli vám, budete bydlet u nás na hotelu a budete mít vystavený účet nad určitou částku a já vás musím uvést v tom kontrolním hlášení. Budete ráda, že budete uvedena v kontrolním hlášení? Že opakovaně budete /nesrozumitelné/. Budete ráda? Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

No pokud tam budu poctivě, tak mně to nebude vadit, ano. Tak. Prosím, pan Honek. Zdeněk HONEK, prezident Asociace podniků a podnikatel v Chorvatsku:

Já jsem se chtěl zeptat, jestli u nás v naší firmě ostravské jsme to udělali správně? Protože když kontrolní hlášení tady bylo řečeno, že odhlasováno, zákon platí, takže jsme jenom udělali upgrade účetního softwaru, protože každý účetní software má možnost obsáhnout všechny údaje a všechny faktury se zavádějí do toho, já se ptám, jestli jsme to udělali správně. Čili s dovolením, já to jenom dopovím, tu větu. A to znamená, ten účetní software jsme si upgradovali za 6 tisíc asi 200 korun a on ten software z toho, jak se říká, vyzobe DPH, dá dohromady příjmové a výdajové z těch faktur, dá na hromadu, a pošle finanční správě automaticky. Čili jestli jsme to udělali špatně, tak to kontrolní hlášení my jsme pojali, že to může být docela jednoduché. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Já se omlouvám, ale proboha ne všichni mají, ne všichni mají softwary. A opravdu malí plátci nebo malí živnostníci a podnikatelé... Zdeněk HONEK, prezident Asociace podniků a podnikatel v Chorvatsku:

Počkejte, no tak každá účtárna musí mít software. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Ale ne všechny takové, které můžu upgradovat a tak dále. To vy vůbec jako nechcete pochopit. A na druhou stranu já se ptám ještě jednu věc, když už teda děláme elektronizaci, ať už je to kontrolní hlášení nebo elektronická evidence tržeb, proč ještě k tomu najímáme 400 nových úředníků, nebo 700, já jsem měla 400, jak na celní správu, tak na finanční úřad? To znamená, že oni to budou kontrolovat, ještě budou chodit po kontrolách, po firmách, budou ty podnikatele šikanovat. Jak to, co to má znamenat? Když něco elektronizuju, tak právě proto, aby se ta lidská síla... 

Zdeněk HONEK, prezident Asociace podniků a podnikatel v Chorvatsku:

K tomu vám neodpovím vůbec nic. Ale vím, že nám to nepřineslo žádné nároky na pracovní síly, prostě nic. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Ale mnohým ano. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ano. Tak pan ministr chce reagovat. Prosím, pane ministře. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:


Problém je, že diskutující tady pletou kontrolní hlášení, elektronickou evidenci tržeb, evidentně pán tomu vůbec nerozumí. Mluví o nějaké iniciativě napříč politickým spektrem. Tak si řekněme, kdo to je? Pan Valenta a ODS a TOP 09. To je to vaše napříč. Ladislav LINEK, Strana soukromníků ČR; podnikatel v pohostinství: 

TOP 09? Jaký jsou senátoři, pane ministře, z TOP 09. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

 
Ale mě to jako nezajímá. Ta vaše je nesmysl. A vy říkáte nepravdu. 


Ladislav LINEK, Strana soukromníků ČR; podnikatel v pohostinství: 


Akorát že v Senátu topka nemá nikoho. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:


Ano. My jako ODS chráníme malé živnostníky a podnikatele. Ano. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:


Ale to není, paní, prosím vás, je to o DPH a plátce DPH od milionu, takže nemluvte o malých živnostnících. Jako EET se týká každého, můžu to domluvit, který prodává za hotové, to znamená hypermarket, velký hotel, velký obchod, všichni, který prodávaj za hotové. Proč vy stále mluvíte o živnostnících? Není to o živnostnících. Není to nic proti živnostníky. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Ale jsou tady malí podnikatelé, kteří doteď nemuseli ani mít datovou schránku. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Ale je to pro všechny, který prodávají za hotové, prosím vás, paní Udženija. Není to pravda. Není to pravda. Vy jste to zpolitizovali a není to zpolitizované. Je to o penězích. 


Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Ne. V žádném případě. Odmítám. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Tak prosím, tady chce paní hovořit. Hovořte, prosím. paní PLÍHALOVÁ: 

Dobrý večer. Jmenuji se Plíhalová, chci říct jenom, ano. Já jenom chci říct k tomu, ano, teď všichni podnikatelé křičej, protože se jim šlape na kuří oka, protože já sama můžu říct, co tady kdyby mně pan Babiš dal do terénu lidí, najdu podvodníků. Podvodníků najde, opravdu podvodníků, že ty miliardy, co mu ty 2 miliardy, co mu chybí do rozpočtu, tak je najdu, jo. Vím z hotelích, kde je to katastrofální. V hotelích nejmenovanejch. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Do jakého terénu? A tak proč nejsou pokutovány ty hotely, vždyť na to nástroje už dneska jsou. paní PLÍHALOVÁ: 

Já je hledám právě. 


Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Jo vy je hledáte, ty podvodníky. Aha. paní PLÍHALOVÁ: 

Ano. Ano. Pan Babiš je ještě nenašel, to co já o nich vím. Proto ať mi dá do terénu lidi a já mu ukážu, co se kde děje. nejmenovaná osoba: 

Rovnou by se mohli popravovat. paní PLÍHALOVÁ: 

To teprve se bude divit. 


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Dobře. Ale pojďme třeba, přejděme k té elektronické evidenci tržeb. Tady bych ještě paní, protože tady jde též o stvrzenky, řekněte, ještě nám řekněte, dostanete všude účtenku? 


paní PLÍHALOVÁ: 

Ne. V nejmenovaných třech hotelích nedostanu účtenku. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

A když ji chcete? 


paní PLÍHALOVÁ: 

A když ji chci, tak ano, na požádání dostanu, jinak ji nedostanu. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

No, to je podle zákona. 


paní PLÍHALOVÁ:
 
I pan Babiš v tom hotelu byl, tam se odehrávají takový věci, to tady nebudu ventilovat. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Dobře. Takže prosím, pan Bábek chtěl reagovat. 


Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Ano. Jestli mohu ještě jednou se vrátit ke kontrolním hlášením. Poslední. Jsou to dvě věci. Zaprvé pan Babiš říkal, že to bylo přijato 2014 v prosinci, že to platilo celý tedy platnost a účinnost od roku 2016. To všechno je pravda, ale zapomněl říct, že oni udělali takovou fintu, víte, oni to tam tak podstrčili. Je to 7 paragrafů, je to 7, ta paní rozumí všemu, já vím, ale to se nedá nic dělat. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Prosím vás, to je vládní zákon. Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Je to 7 paragrafů, které se vejdou na stránku. A především my podnikatelé jsme o tom vůbec nevěděli. Víte, kdy jsme se o tom začali dozvídat, když naši účetní začali v červenci, v srpnu, v září jezdit na školení různá, semináře, většinou to pořádal Svaz účetních a podobně. A teprve vyděšeně nám začali volat všem, víte, co se děje, víte, co se na vás chystá? Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Musíte platit daně. To je hrozný. Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

A my jsme se s tím teprve začali jsme se s tím seznamovat. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

V Amerike je to zločin neplatit daně. Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Začali jsme zjišťovat... Neskákejte mi do řeči, je to neslušné, pokud to nevíte. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ne, ale prosím tady je dialog, ano. 


Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

A my jsme se s tím teprve začali seznamovat. A ještě jedna věc ke kontrolnímu... Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ale já jsem stejně od vás pořád neslyšela pořádně, co vám tak na tom vadí? 

Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Na kontrolním hlášení? Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ano. Přesně. 


Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Je to velmi jednoduché. Kontrolní hlášení zaprvé odbourávají obchodní tajemství. Všechno o nás bude... Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

To je nesmysl, prosím vás. 


Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Zase mi skáčete do řeči. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Přestaňte lhát jako. Vždyť to není pravda vůbec. To není pravda vůbec. To není pravda. 


Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Všechno o nás, všechno o nás se dozví ministerstvo financí, správa, finanční správa a tak dále. 


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:


A co teda se o vás dozví? Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Dozví se o nás, od koho jsme celý měsíc nakupovali, komu jsme prodávali, za kolik jsme prodávali a taky co. V některých případech, jsou to jenom skupiny. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ta je to jasné. Necháme reagovat pana ministra. Prosím. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Paní Jílková, prosím vás, ale když přijde finanční správa tuna k pánovi podnikatelovi, tvrdí, že je podnikatel, tak všechno se dozví stejně. Ona to už ví. Ona to už ví, takže to dostane jedině jinou formou. Jinou formou to dostane, tak neříkejte, že se něco dozvíme. Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Ano. Nejhorší je ten sběr. Všechno se to bude sbírat v jednom. A bude to všechno využitelné. 


Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Tak teď mluvím já chvíli. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ale pane předsedo, přece jenom nechte také druhé, ano? Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Ale Bábek, vy lžete, vy neříkáte pravdu, protože jste řekl, že přijmeme 700 úředníků, to je taky lež. To není pravda. Není to pravda. A my, tyto dva projekty přinesou do státního rozpočtu ročně 28 miliard. Takže i kdybysme jich přijali tisíc, tak ta návratnost je okamžitá, ano? A kontrolní hlášení, víte o tom od 30. ledna 2014, kdy jsme to poprvně řekli médiím. Takže to není pravda. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ano. Ne, pojďme tady občan, prosím. 


nejmenovaná osoba: 

Já bych chtěl k těm elektronickým pokladnám. Víte, já sem asi nepatřím, já mám obyčejnou malou hospůdku na vesnici a málokde už ty hospůdky jsou, protože všechny skončily prakticky. A ty, co jsou ještě, tak jsou v takový agónii už. Prostě postupně zmizí. A jestliže teda to kouření, zákaz kouření, no tak další hospody skončí. A vlastně eutanazii dokončíte tím, že zavedete tu elektronickou evidenci, protože já na to skutečně nemám. Já jsem v důchodě a ani ten počítač neumím vlastně používat. A na těch hospůdkách skutečně jsou lidi, většinou důchodci, co znám, který si chtěj jenom přivydělat třeba na to topení, výdělek tak 4 až 6 tisíc měsíčně. Je to o ničem. Mám důchod, žiju. Prostě a ještě se mi nelíbí skutečně, že... Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ne, tak počkejte, necháme reagovat pana ministra, pak budete pokračovat. Já vám neberu slovo. Prosím. 


Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Mně je líto, že teda tam končí hospody. Já nevím proč. Možná proto, že vám navýšili DPH zpět na 15 %. Ne. ODS a Kalousek. nejmenovaná osoba: 

Já vám řeknu, proč to je, ty hospody... Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Takže já myslím, že ano. nejmenovaná osoba: 

Bacha. Já tam nevařím, nic, mám jenom vlastně výčep. Ale tady jde spíš o to, že... Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Protože my v rámci toho EET... nejmenovaná osoba: 

Prostě říkám, není to jenom tady to, ale prostě ty hospody končí, protože lidi už hospody nepotřebujou, máme dneska počítače, že jo. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Paní Jílková, my v rámci EET navrhujeme snížení DPH, ano. Snížení DPH. 21 % na 15. ODS a TOP 09 nám navýšili DPH zpět na 15. My snižujeme DPH, ano? A teď mám pro vás překvapení, protože já jsem dospěl k názoru, že ano, některé hospody mají jídlo a ta DPH se týká nealkoholických nápojů a já si myslím, že takovým hospodám, jako je pán tady, který má výčep, ne, máte točený pivo, ne, máte desítku ne? Tak já chci jenom oznámit všem, celému našemu národu, tady občanům, že navrhnu zlevnit pivo. Sudové pivo. Ano. Točené pivo. Tady pro pána 21 % DPH na 10 % DPH. Navrhnu to na příští koaliční radě. Takže desítka, který stojí 25 korun bude stát 22,70. 


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ale já se jenom zeptám, proč se tomu smějete? Vy z toho nemáte radost. 

nejmenovaná osoba: 

Prosím vás, jestli ještě nějaký hospody budou do tý doby existovat. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

A takže budete mít v hospodě o mnoho dobrou cenu piva. A my samozřejmě nechceme, nechceme navyšovat daně, my snižujeme daně. Už minulý rok jsme snížili o 22 miliard a my chceme se vrátit na těch 10 %. A toto je další krok, ano? Takže pán bude mít výhodu. /Souzvuk hlasů/. Takže si myslím, že ty restaurace, které mají jídlo a nealkoholické nápoje, mají tu výhodu z 21 na 15 a tady pivo z 21 na 10. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

No ale to je pravda. To by vám mohlo pokrýt ty náklady, ne? nejmenovaná osoba: 

Prosím vás, já bych chtěl ještě říct jednu věc. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Pane Krausi, vždyť to je dobrý, tím budete... nejmenovaná osoba: 

Za všechny podnikatele chci říct, aby nás nikdo nenazýval zloději. To se mi skutečně nelíbí. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ale to vás tady nikdo nenazývá. Pane Krausi, počkejte, ale pane Krausi, vždyť to je výborná zpráva, že by se vám snížilo to DPH. nejmenovaná osoba: 

Ty hospody jsou už v takovým stavu, že už to nezachrání nic. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

My vám snižujeme daně, pane. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:
Zatím jste je ještě ale nesnížili. To jsou jenom... 


Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Snížili jsme 22 miliard daně minulý rok pro pracující důchodce, pro rodiče, pracující rodiče, pro druhé třetí dítě, školkovné, snížili jsme daň na léky, na dětskou výživu. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Tak prosím. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Takže my snižujeme daně a pravice navyšovala daně. Zpět na 15, superhrubou mzdu, solidární přirážku. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Ne. Ne. Ne. To je populismus. To je populismus, protože navyšovaly se daně, když byla ekonomická krize a recese. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Ne. Vy jste měli krizi. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

A z toho vy dneska těžíte, protože i odborníci ekonomičtí říkají, že to, že se dneska ekonomice daří, je jenom díky zodpovědnému přístupu bývalé vlády. Takže prosím vás pěkně, nebuďte takový populista a demagog. Opravdu přiznejme si to a neříkejte polopravdy. Přiznejme to. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Zkorumpovaný vlády. /Souzvuk hlasů/. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Ne. V žádném případě. 


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Pan Mikulka. Prosím. 

Robert MIKULKA, OSVČ; operní pěvec:

Já bych, prosím vás, tu debatu trošku posunul, jak tady pan Bábek hovořil o tom, že jsou likvidováni malí podnikatelé. Tak já vám řeknu, z jakého důvodu jsou likvidováni. Z toho důvodu, že Česká republika jako tranzitní země, přes Českou republiku jezdí zboží, které je určené pro Evropu a je prodáváno tady. Díky tomu, že za 20 let tady těch minulých vlád nikdo nebyl schopný od těch vietnamských obchodníků vybírat daně a oni zlikvidovali všechny české podnikatele. Já stojím na této straně, ale já na rozdíl od vás si myslím, že čeští podnikatelé nejsou zloději a dvě třetiny podnikatelů tady to EET chce, českých podnikatelů. Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Dvě třetiny ho nechtějí. Na to jsou průzkumy. Robert MIKULKA, OSVČ; operní pěvec:

Ne. Dvě třetiny chtějí a jedna třetina nechce. /Souzvuk hlasů/. A je to úplně jedno. Já chodím... Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Já jenom mám otázku. Vy tvrdíte, že Vietnamci jsou zloději? /Souzvuk hlasů/. 


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ne. Moment. Pan Mikulka neřekl, tady nepaušalizoval, ano? Robert MIKULKA, OSVČ; operní pěvec:


Já jsem řekl, že jsou průzkumy, kdy přes Českou republiku proudí zboží za miliardy. Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:


Mluvil jste o Vietnamcích. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:


Podívejte se, já bych vás prosila, pan Mikulka to myslel, já myslím, že se s tím řada občanů setkala, že jaksi v některých obchodech, ve večerkách, tak jaksi tam se neplatí nebo nejsou ty účtenky tak řádné, jak by měly být, že. A o to jde u elektronické evidence tržeb. Tak kdybyste nám mohl vysvětlit, proč vám vadí elektronická evidence tržeb, že tedy teď prostě přijdu do obchodu a automaticky dostanu tu účtenku plus tedy informaci o té tržbě dostane finanční úřad. Co je na tom tak špatného? 


Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Elektronická evidence tržeb je přesně to samé jako kontrolní hlášení, to znamená, je to sledování chování těch podnikatelů a živnostníků. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ale jak? Vždyť tam budete mít jenom tržbu, ano? No. Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Velmi jednoduše. Chtěla jste, abych to vysvětlil, tak já to vysvětlím. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ano, no, kdybyste... Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Říkáte jenom tržbu, ale ta tržba, to, kdy inkasujete jakou částku, za kolik vlastně, jaké je vaše chování, kdy má ten podnik, ta firma, kdy ten obchod má, řekněme, takovou tu denní špičku nebo kdy má naopak týdenní špičku, to všechno se dá podle toho vysledovat. Když pan Babiš a jeho... Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

A co z toho potom já tak zjistím, že... Rozumíte? Zjistím, že rohlíky prodáváte ráno, ano? Tak jak je to pro vás... Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Nezjistíte, že rohlíky. Ne. Nezjistíte, že rohlíky. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Nezjistíte, paní Jílková, to tam není. To je prázdný, to tam není. Tam je jen DPH, tržba. Nejsou rohlíky. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Jo, to tam není. Není. Ano. No tak zjistím, že máte tržbu velkou ráno mezi devátou, třeba osmou a devátou. Tak jak je to pro vás ohrožující? 


Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Na malém městečku je pekař a ten má nějaké svoje tržní chování. Má nějaký provoz. A pan Babiš má velké pekařství, řekl bych řetězec veliký a může to být /souzvuk hlasů/. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ne, počkejte, tak je to regulérní dotaz, ano. Tak pane ministře, kdybyste na to... Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Já to dokončím.


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ano. Takže... Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

A teď si představte, že by třeba chtěl pan Babiš se prosadit a jeho pekařství, ten "Penam" nebo jak se to jmenuje, prosadit a chtěl by zlikvidovat toho malého konkurenta. Tak nasadí svoji akci prodejní proti tomu, proti té prodejní špičce toho svého konkurenta. Zlikvidovat malého konkurenta je velmi snadné. Přeplatíte jeho dodavatele. 


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Jako že tam přijede... Radomil BÁBEK, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:

Respektive přeplatíte jeho odběratele. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ano. Tak počkejte. Tak necháme reagovat pana ministra. Pane ministře. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Paní Jílková, prosím vás, jako ty nesmysly. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Počkejte. Reagujte, moment, ať slyšíme, ano? Prosím. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

To je jako skutečně absurdní. Protože já bych rád vysvětlil, co to je elektronická evidence tržeb, co to znamená za operaci. Ta operace je jenom ten, kdo prodává za hotové a je jedno, jestli platí DPH, neplatí, to je ten rozdíl od kontrolního hlášení. Namarkuje tržbu a do dvou sekund dostane od finanční správy kód. To je všechno. Zákazník nic nepozná. Zákazník pozná, když si veme účtenku a bude ji studovat a uvidí tam kód a my bysme chtěli taky, aby naši občané a zákazníci potom se zúčastnili, spustíme tu loterii a budou, každý týden budeme losovat ceny a můžou kontrolovat, aby dostávali účtenky. To je všechno. /Souzvuk hlasů/. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Pane předsedo, ale vy jste tady mluvil o skákání do řeči, tak prosím, počkejme, ať to teda slyšíme, jak to bude. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:


Toto je brožura, kterou jsme udělali a toto jsou data, která jdou na finanční správu. Vidíte tam rohlík? Jsou tam jen čísla, ne? 


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Já si musím jít pro brýle, promiňte. Ne, to mi nepomůže. Mně pomohou brýle. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Není tam rohlík jako. Jsou tam jenom čísla. Takže je to lež. Žádné informace nedostaneme, finanční správa, ne, je tam jenom DPH a tržba. Není tam nic. Toto je normální účtenka a toto je finanční správa. Takže to není pravda. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ukažte. Já to, ano. Já to donesu. Tak prosím paní místopředsedkyně, vy reagujte. Ano? Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Nemáme žádné informace tam. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Ale pane ministře, dneska...Vždyť dneska... Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:
 

Ale tam je opravdu jenom částka. /Souzvuk hlasů/. Karel JIČÍNSKÝ, OSVČ; podniká v oboru IT:

Ale je tam IČO a na to IČO ví, že ten podnikatel ví, že ten podnikatel má pekařství. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Ano. Ale nemáte tady housku. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Na většinu zboží si dneska berete účtenku i kvůli reklamacím. To opravdu tady se bavíme... Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

A co to má společného? 


Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Vždyť já vám říkám, že tak jak vydávají, nebere si účtenky, když jdete...

 

Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

I malé děti, kterým jsem rozdal 4 tisíce pokladniček, vědí, že mají dostat účtenku. Už to vědí. I malé děti. ODS a TOP 09 to neví. 


Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Ano. Ale vždyť já neříkám, že si zákazník nemá vyžádat účtenku nebo si ji brát. Já říkám, že má. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

No tak vidíte. Ale občané vědí, když někdo je na papír a bez papíru, jaký je rozdíl ceny. 


Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:
Akorát říkám, že elektronická evidence tržeb, aby tito podnikatelé byli on-line napojeni na finanční správu, je naprosto zbytečné. 


Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Ano. Aby nekrátili tržby. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Ne. Žádný ekonomický efekt to nemá. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Není to pravda. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

V Chorvatsku to nezvýšilo výběr daní, tak jak neustále říkáte. Ale promiňte, nechte mě domluvit. Když tady byl chorvatský ministr financí v červnu minulého roku, tak řekl, že to nezvýšilo výběr daní, ale naopak že jim to poskytuje velmi cenné informace. Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Není to pravda. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

A já řeknu jenom větu. Doslova řekl: „Vidíme, kolik má podnikatel na účtu, co si kupuje a jestli na tom vydělá.“ Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Není to pravda. My nemáme chorvatský model. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Nemáme chorvatský model a vy o něm mluvíte. 


Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

My máme technologii. My máme... /Souzvuk hlasů/. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Počkejte, já musím divákům, diváci, jenom já bych vám tady ukázala tu účtenku, jestli můžete. 

 

 

Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

My máme technologii chorvatskou a nemáme chorvatský model. Jenom technologii. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Teď bude reagovat pan Honek, ano, který má také zkušenosti z Holandska. 


Zdeněk HONEK, prezident Asociace podniků a podnikatel v Chorvatsku:

Já se do toho skutečně musím vložit. 


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

No, ale rázně, pane inženýre. Zdeněk HONEK, prezident Asociace podniků a podnikatel v Chorvatsku:

Děkuju. Já v Chorvatsku žiju, bydlím, podnikám a musel jsem absorbovat to nebo přijat to, co Chorvatsko vymyslelo, projekt fiskalizace takzvaný. A to je elektronická evidence tržeb. My jsme o tom vůbec jaksi moc nepřemýšleli, když nám dopředu snížili DPH. My jsme si akorát spočítali, že tak proč by ne, když z 25 % DPH snížili na 10 %, pak za kratičkou dobu zvedli na 13 %, tak jsme si to jenom spočetli a jsme si říkali, fajn, ještě na to u nás v naší firmě vyděláme. Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

Dobře. Ale pane inženýre, pojďme, tam znělo... 


Zdeněk HONEK, prezident Asociace podniků a podnikatel v Chorvatsku:

Já to dopovím. Ten chorvatský model... /Souzvuk hlasů/. 


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka:

V čem je to dobré. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Když se nevybere víc daní, k čemu je to dobré. 

 


Andrej BABIŠ, místopředseda vlády a ministr financí ČR /ANO/:

Český statistický úřad vykazuje šedou ekonomiku 170 miliard korun. Zdeněk HONEK, prezident Asociace podniků a podnikatel v Chorvatsku:
 

Já to musím dopovědět, aby celý národ věděl, jaká je pravda. Paní Udženijo, říkáte, že se nemá skákat do řeči. Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Já se vám omlouvám. Ano. Omlouvám se vám, pane Honku. Zdeněk HONEK, prezident Asociace podniků a podnikatel v Chorvatsku:

Podívejte, ten Chorvatský model je velice široký. On je široce pojatý. Tam se skutečně, je to propojené na státní správu, na katastr, na policii, na všechno. To tady vůbec není. Dokonce v těch účtenkách tady, jak jsem se díval, tak prakticky není ani ten rohlík. Čili o co tu jde? O velice něco, nechte, vydržte v klidu s nervama, vydržte. 


Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS:

Já nic neříkám. Tady na vás pani křičí. Já nic neříkám. Zdeněk HONEK, prezident Asociace podniků a podnikatel v Chorvatsku:


Tady jde jenom o jednu věc. Prostě kdo platí v hotovosti a kdo přijímá v hotovosti, tak ti, co přijímají v hotovosti, tak mají zaplatit z toho daň.

Aleksandra Udženija

1. místopředsedkyně strany
uvolněná místostarostka městské části
předsedkyně oblastního sdružení