Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Dan Ramzer

předseda regionálního sdružení

Pavel Jihlavec

místopředseda regionálního sdružení

Marek Podsedníček

místopředseda regionálního sdružení

Jiří Stodůlka

místopředseda regionálního sdružení

Miloš Vele

místopředseda regionálního sdružení

Michal Bárta

člen regionální rady

Marek Hotovec

člen regionální rady

Jiří Kittner

člen regionální rady

Adam Pelta

člen regionální rady

Tomáš Pěnička

člen regionální rady

Vladimír Poudera

člen regionální rady

Přemysl Sobotka

člen regionální rady

Tomáš Špinka

člen regionální rady

Petr Beitl

poslanec PČR

Vít Vomáčka

poslanec PČR

Jaroslav Zeman

senátor PČR