Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Petr Beitl

předseda regionálního sdružení

Dan Ramzer

předseda klubu krajských zastupitelů

Edvard Kožušník

místopředseda regionálního sdružení

Marek Podsedníček

místopředseda regionálního sdružení

Miloš Vele

místopředseda regionálního sdružení

Vít Vomáčka

místopředseda regionálního sdružení

Lukáš Bělohradský

člen regionální rady

Marek Hotovec

člen regionální rady

Pavel Jihlavec

člen regionální rady

Adam Pelta

člen regionální rady

Tomáš Pěnička

člen regionální rady

Jaroslav Švehla

člen regionální rady

Petr Židek

člen regionální rady

Jiří Čeřovský

zástupce krajské samosprávy v RR

Jaroslav Zeman

senátor PČR