Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Pavel Janoušek

předseda regionální rozhodčí komise

Daniel Tibor Abel

člen regionální rozhodčí komise

Jaroslava Hámová

členka regionální rozhodčí komise

Adriána Lohr

členka regionální rozhodčí komise