Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Daniela Finkousová

předsedkyně regionální rozhodčí komise

Markéta Hozová

členka regionální rozhodčí komise

Eliška Kordačová

členka regionální rozhodčí komise

Stanislav Mach

člen regionální rozhodčí komise

Jan Stejskal

člen regionální rozhodčí komise