Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Adam Pelta

předseda regionální rozhodčí komise

Gabriela Dědková

členka regionální rozhodčí komise

Vladimír Hlinka

člen regionální rozhodčí komise

Jaroslav Medek

člen regionální rozhodčí komise

Dana Šormová

členka regionální rozhodčí komise