Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Petros Kalpakcis

předseda regionální rozhodčí komise

Rostislav Beneš

člen regionální rozhodčí komise

Božena Caklová

členka regionální rozhodčí komise

Vladimír Hlinka

člen regionální rozhodčí komise

Kryštof Kejval

člen regionální rozhodčí komise