Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Pavel Janoušek

předseda regionální rozhodčí komise

Daniel Tibor Abel

člen regionální rozhodčí komise

Jaroslava Hámová

členka regionální rozhodčí komise

Adriána Lohr

členka regionální rozhodčí komise

Štěpán Růzha

člen regionální rozhodčí komise