Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Gabriela Dědková

členka regionální rozhodčí komise

Vladimír Hlinka

člen regionální rozhodčí komise

Jaroslav Medek

člen regionální rozhodčí komise

Dana Šormová

členka regionální rozhodčí komise