Edvard Kožušník

místopředseda regionálního sdružení
náměstek ministra
předseda oblastního sdružení
člen místního sdružení

Životopis

Edvard Kožušník (1971) je pravicový politik, člen ODS a bývalý europoslanec.

Po roce 1989 pracoval na různých pozicích v soukromém sektoru v Rusku, Bulharsku a Španělsku. Od roku 1997 působil jako ředitel marketingu vládní agentury podporující export CzechTrade. Pracoval jako poradce místopředsedy Senátu, od roku 2005 byl vedoucím kanceláře předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky. V letech 2009–14 byl europoslancem za Českou republiku. V Evropském parlamentu se věnoval zejména problematice boje s byrokracií, odstraňování bariér a posilování svobodného a volného trhu. Založil a vedl think-tank e-stat.cz – EFEKTIVNÍ STÁT, který významně přispěl k zavedení služby Czech POINT. V současnosti jako jediný zástupce z nových členských států EU zastává nehonorovanou funkci ve výboru Asociace bývalých europoslanců.

Edvard Kožušník je již 26 let ženatý s rodilou Španělkou, mají dvě děti. Ve volném čase se věnuje sportu a zejména běhu, provozuje běžecký klub www.prostebez.cz. Je nositelem Řádu španělského krále za civilní zásluhy (Order of Civil Merit).

„Liberecko je má srdeční záležitost. Tomuto kraji jsem pomáhal před lety jako europoslanec a jsem rád, že v tom mohu pokračovat i nyní jako náměstek člena vlády. Lidé na Liberecku si to zaslouží."