NovinkyOS Liberec

#ODS Liberec Živě

ODS

ODS: Lidé musí mít právo na elektronickou komunikaci se státem, navrhujeme digitální ústavu 12. prosince 2018 Na společné tiskové konferenci dnes zástupci sněmovních stran a odborníci v oblasti IT představili návrh zákona o právu na digitální službu. Hlavním cílem navrhovaného zákona je podle místopředsedy ODS Martina Kupky posílení pozice občanů vůči úřadům a zavedení práva na elektronickou komunikaci s úřady. Prezident ICT UNIE Zdeněk Zajíček dodává, že časový rozvrh provedených opatření dává státní správě dostatek času na zavedení potřebných opatření a občanům zajistí přístup k digitálním službám v rozumném časovém horizontu. „Chceme moderní stát a ODS vždy byla motorem digitalizace. Proto od začátku stojíme u přípravy zákona, který významně urychlí zavádění elektronických služeb státu pro občany. Je to krok ke skutečnému odstranění škodlivého resortismu a konec výmluv, že digitalizovat nejde. Zákon přímo ukládá, že stát musí vytvořit katalog služeb, které do pěti let bude poskytovat elektronickou formou. Zároveň tak proběhne reálná inventura všech agend státu. To potřebujeme také jako sůl. Takže za nás jednoznačně správný a potřebný krok,“ říká Martin Kupka a vysvětluje, jaký další praktický dopad bude zákon mít: „Občané nebudou muset pořád dokola předkládat všechny dokumenty, průkazy a osvědčení, úřady budou schopné nabízet i předvyplněné formuláře. Zákon povede ve výsledku ke zjednodušení komunikace s úřady a také k rychlejšímu a efektivnějšímu fungování státní správy. Na závěr chci ale ještě jednou zdůraznit, že všechny tyto služby budou k dispozici občanům, kteří o to budou mít zájem, musíme samozřejmě zachovat stávající formu komunikace s úřady, aby ti, kteří nechtějí nebo nemohou komunikovat přes internet, mohli své věci vyřídit tradičním způsobem,“ uvádí jeden z předkladatelů zákona a místopředseda ODS Martin Kupka. „Za důležité považujeme vytvoření Katalogu služeb orgánů veřejné moci, kde občan na jednom místě získá přehled, v jakých všech věcech musí nebo může s úřady komunikovat. Bude se jednat o velký úklid v legislativě. Možná díky tomu zjistíme, že některé věci nemusíme vůbec dělat a mohly by se zrušit nebo by se mohly dělat bez naší osobní aktivity. Během 5 let by se podle tohoto Katalogu rozšiřovala další nabídka digitálních služeb. Jsem si jistý, že díky dobrým základům našeho eGovernmentu, je možné takovou nabídku digitálních služeb v tomto čase zajistit. To je dluh, který vůči občanům a podnikatelům máme a je naší povinností udělat vše pro to, aby se alespoň trochu veřejná správa přiblížila soukromému sektoru, kde se digitální služby poskytují a jsou hojně občany a podnikateli využívány. Musíme mít ambici skočit mezi lídry digitálních služeb nejen v Evropě, ale i ve světě,“ doplnil prezident ICT UNIE Zdeněk Zajíček.

otevřít odkaz

ODS

ODS: Náš návrh na zvýšení výdajových paušálů jsme prosadili v rozpočtovém výboru 12. prosince 2018 Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny na dnešním jednání podpořil návrh ODS na zvýšení výdajových paušálů na 2 mil. Kč. „Je dobře, že koaliční poslanci změnili názor a že si paní ministryně, dle svých slov, nastudovala situaci živnostníků a návrh ODS na zvýšení výdajových paušálů na rozpočtovém výboru tentokrát podpořili. Kdyby si více nastudovali i situaci zaměstnanců a zaměstnavatelů, určitě by hlasovali i pro náš návrh na zavedení 15% sazby z hrubé mzdy, který rozpočtovým výborem naopak neprošel,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Návrh na zrušení superhrubé mzdy by znamenal zvýšení čistých mezd zaměstnanců o 7 %. „Návrat limitu daňových výdajových paušálů pro OSVČ prosazujeme od začátku. Stát by si měl samostatných a aktivních lidí vážit a zbytečně je nezatěžovat daňovou byrokracií i vysokými daněmi. Škoda jen, že náš návrh neprošel napoprvé, znamenalo by to, že by tento 2milionový limit platil i v letošním roce. Vzhledem k průběhu projednávání očekáváme opětovné zvýšení paušálu bohužel až od roku 2019,“ dodal člen rozpočtového výboru a jeden z předkladatelů návrhu Vojtěch Munzar.

otevřít odkaz

ODS

Senátorský klub ODS: Chceme zastavit diskriminaci ve zdravotnických úhradách, podáváme ústavní stížnost 12. prosince 2018 Skupina senátorů připravila ústavní stížnost, která napadá systém úhrad ve zdravotnictví. Problém spatřují senátoři zejména ve způsobu výpočtu úhrad za lékařské úkony. Ten totiž podle nich mimo jiné velmi silně diskriminuje některé regiony a situace v těchto krajích se neustále zhoršuje. „Považuji za skutečně trestuhodné, aby existovaly neopodstatněné a neodůvodněné rozdíly v úhradách zdravotnickým zařízením za péči o pacienta. Jak je možné, že nemocnice v Praze dostanou 3,5x více peněz v přepočtu na počet obyvatel, než nemocnice ve Zlínském kraji? To mají lidé na Valašsku a Slovácku, jejich zdraví a životy, 3,5krát nižší hodnotu? Například na Karlovarsku je tento rozdíl dokonce ještě výraznější – tamní nemocnice dostávají na pacienta téměř 6x méně, než je tomu v Praze. Je nutné chránit pacienty, jejich zdraví je přece na prvním místě!“ uvedl slovácký senátor Ivo Valenta. Podle něj by narovnání této diskriminace přineslo zdravotnickým zařízením například ve Zlínském kraji až 1,2 miliardy korun ročně navíc. Systém zdravotnictví kvůli nesprávně nastaveným regulacím podle autorů stížnosti nefunguje efektivně. Pacienti nemají stejný přístup ke zdravotní péči ve všech regionech. Tyto rozdíly se navíc stále výrazněji prohlubují. Autoři stížnosti poukazují nejen na nespravedlivé úhrady za úkony, kdy jednotlivá zdravotnická zařízení v různých regionech mají několikanásobné rozdíly v úhradách za pacienta. Dále upozorňují na to, že existuje značně pokřivená smluvní síť mezi poskytovateli péče a pojišťovnami. „Ministerstvo zdravotnictví nedávno vydalo novou úhradovou vyhlášku. Ta se ale opět drží netransparentních regulací, které překračují přípustné ústavněprávní limity. Fakt, že se senátoři rozhodli podat ústavní stížnost, považuji za jeden ze způsobů řešení této situace, kterou způsobila svou nečinností předchozí ministerstva zdravotnictví,“ dodal specialista na zdravotnické právo ze společnosti PwC, Ondřej Dostál, který je současně autorem ústavní stížnosti. Stávající systém je podle předkladatelů stížnosti dlouhodobě neudržitelný. V případě, kdy by nastalo zpomalení hospodářského růstu země, může podle nich dojít k vyvolání opravdu vážné ekonomické krize ve zdravotnictví. „Nemůžeme přehlížet výrazné problémy zdravotní péče, které jsou způsobeny nespravedlivými regulacemi v systému. Peníze ve zdravotnictví dnes bohužel ‚nejdou za pacientem‘, jak by tomu mělo být,“ uvedl dále Dostál. „V praxi dochází k tomu, že narůstají ekonomické ztráty řady zdravotnických zařízení po celé České republice, finanční prostředky nejsou rozdělovány spravedlivě, zhoršuje se lékařská péče a prohlubuje se nedostatek zdravotníků, kteří odcházejí do jiných odvětví nebo dokonce do zahraničí. Podání ústavní stížnosti je bohužel jedinou možností senátorů, jak přispět k řešení problémů, způsobených nekvalitní úhradovou vyhláškou,“ doplňuje Miloš Vystrčil, předseda senátorského klubu ODS. Pokud by na základě nálezu Ústavního soudu došlo ke zrušení alespoň některých kritizovaných ustanovení zákonů a vyhlášek, ministerstvo by muselo přistoupit k vypracování moderní právní úpravy, odpovídající potřebám medicíny 21. století. Autoři stížnosti věří, že nález Ústavního soudu otevře cestu k napravení současného stavu, odstranění diskriminace regionů, narovnání pravidel směrem k férovějšímu přístupu k lékařům i dalším zdravotnickým pracovníkům, a tím v konečném důsledku především ke zkvalitnění péče o pacienty.

otevřít odkaz

ODS

Jan Skopeček: Sektorové daně odradí investory od investování v České republice. Potřebné jsou nízké a jednoduché daně 10. prosince 2018 Komentář poslance Jana Skopečka k návrhům na zavedení sektorových daní pro úhradu „obědů zdarma“. „Odmítáme volání ČSSD, KSČM a Pirátů po zavedení sektorové daně kvůli snaze nalézt prostředky na úhradu obědů ‚zdarma‘. Pro úspěšný ekonomický rozvoj a bohatnutí země a jejích občanů jsou důležité nízké a jednoduché daně. Sektorové daně jsou s tím v přímém rozporu. Dále komplikují už tak složité daňové prostředí a demotivovaly by velké firmy od investování v naší zemi. Je absurdní, že na obědy ‚zdarma‘ chce paní ministryně Maláčová získat prostředky pravě vyšším zdaněním zahraničních korporací. Říká to stejná ministryně, jejíž vláda (zřejmě i jejím hlasem) schválila nedávno více jak půlmiliardovou investiční pobídku společnosti BMW. To nemá jakoukoliv hospodářsko-politickou logiku. Je absurdní tvrdit, že v době nynější vysoké prosperity chodí děti do škol hladové. Je to urážka drtivé většiny rodičů, kteří se o své děti řádně starají. Pomáhejme těm, kteří to skutečně potřebují a jsou v tíživé sociální situaci. Plošná úhrada obědů i těm, co nemají sociální potíže, je neodůvodnitelným mrháním financí všech daňových poplatníků v ČR. Zavedení sektorových daní nakonec stejně zaplatí občané např. v dražším volání nebo vyššími bankovními poplatky.“

otevřít odkaz

ODS

ODS: Lídrem kandidátky ODS pro evropské volby bude Jan Zahradil 10. prosince 2018 Výkonná rada ODS na pondělním jednání zvolila lídrem kandidátky pro eurovolby Jana Zahradila. Předseda občanských demokratů Petr Fiala plánuje ve volbách potvrdit politické ambice a cíle nejsilnější opoziční strany. Zahradil chce být hlasem zdravého rozumu mezi protievropskými radikály a proevropskými fanatiky. „Kandidátku ODS do evropských voleb povede Jan Zahradil – český a evropský politik, který zná práci v Evropském parlamentu a jehož znají nejen evropští politici, ale i občané ČR. Jsem rád, že lídrem kandidátky ODS bude člověk kompetentní, což považuji za zvlášť důležité ve vztahu k tomu, co se v EU děje a v budoucnu bude dít. Budoucí debata o podobě EU totiž bude vyžadovat nejen politickou spolehlivost a oddanost hodnotám, nejen názorovou a programovou transparentnost, ale i osobní kompetentnost – a to vše Jan Zahradil reprezentuje. Kandidátka ODS a lídr kandidátky bude nejlepší rozumná volba v České republice pro všechny, kteří chtějí EU zachovat, a doslova zachránit, a kteří právě proto vědí, že v Unii bychom měli udělat rozumné změny. Kandidátka ODS a její lídr bude rozumná volba pro každého, kdo chce nasměrovat činnost a ambice jednotlivých institucí Evropské unie tam, kam patří. Aby sloužily společenství států Unie,“ řekl k rozhodnutí občanských demokratů jejich předseda Petr Fiala. „Vážím si toho, že mi ODS ještě jednou svěřila zodpovědnost za naši eurokandidátku. Obzvlášť v době, kdy se naší straně opět začíná dařit, je to zavazující. Povedeme kampaň pozitivní, aktivní a reformní. Chceme být hlasem zdravého rozumu mezi dvěma extrémy – antievropskými radikály a proevropskými fanatiky,“ nastínil svoje cíle zvolený lídr kandidátky občanských demokratů pro volby do Evropského parlamentu Jan Zahradil. ________________________________________ Jan Zahradil je v oblasti evropské a zahraniční politiky jedním z nejzkušenějších odborníků, problematice se věnuje více než dvacet let. Již před naším vstupem do EU spolupředsedal v letech 1998-2004 Společnému parlamentnímu výboru přidružení EU–ČR. Do Evropského parlamentu byl poprvé zvolen roku 2004, poté dvakrát znovuzvolen. Je místopředsedou europarlamentního výboru pro zahraniční obchod. Jako zatím jediný Čech působil ve funkci předsedy jedné z europarlamentních politických frakcí (ECR) a od roku 2010 je i předsedou celoevropské politické strany ACRE (Aliance evropských konzervativců).

otevřít odkaz

ODS

ODS: Pro vládní koalici je prioritou uplácení voličů, nikoliv péče o ty, kteří si pomoci nemohou 7. prosince 2018 Poslanecká sněmovna dnes hlasy vládní koalice odmítla podpořit návrh ODS na narovnání podmínek v péči o lidi ve III. a IV. stupni závislosti bez ohledu na to, zda jsou v domácí péči nebo v pobytových zařízeních. Podle ODS tím dala jasně najevo, že její prioritou je uplácení voličů např. jízdným zdarma, nikoliv pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují. „Náš návrh počítal s navýšením příspěvku pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti nezávisle na tom, zda jsou v domácí péči nebo v pobytových zařízeních. Zvýšení příspěvku na péči jedné skupině potřebných lidí by ale nemělo probíhat na úkor druhé z nich. Notabene v situaci, kdy převedení části financí z dotací pobytovým zařízením na individuální příspěvek na péči by pravděpodobně vytvořilo prostor i pro zlepšování terénních služeb,“ uvedl místopředseda výboru pro sociální politiku Jan Bauer. „Náš návrh měl narovnat podmínky péče pro lidi s těžkým postižením, vládní koalice ho ale bohužel odmítla. Rozdíly mezi příspěvky lidí v domácí péči a v pobytových zařízeních jsou cesta špatným směrem. Vládní koalice ale dala dnes ve Sněmovně jasně najevo, že je pro ni prioritou uplácení voličů, nikoliv péče o ty, kteří si sami pomoci nemohou,“ dodala expertka ODS pro sociální věci Lenka Kohoutová.

otevřít odkaz

ODS

http://www.odsregionliberec.cz/clanek/novinky-ods-3-7122018/

otevřít odkaz

ODS

Komentář předsedy ODS ke kauze ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Petr Fiala: „Chceme se tímto zeptat předsedy vlády, zda v případě podezření na klientelistické vazby okolo ministryně pro místní rozvoj Dostálové není čas jednat. Chceme se zeptat paní ministryně, zda nemíní kvůli závažným podezřením rezignovat, či zda považuje za normální setrvání ve své funkci. Chceme se zeptat médií, od kdy není takováto situace vážné a důležité téma? A zda opravdu budeme tolerovat a považovat za samozřejmé, že osoba podezřelá z klientelistických vazeb sedí ve vládě a řeší otázky konfliktu zájmů předsedy vlády obviněného z dotačního podvodu? Dnes už ani domovní prohlídka u hlavní podezřelé povolená soudcem není důvod k rezignaci? V době, kterou pan premiér nazývá Palermem, stačilo k rezignaci na post ministra mnohem méně. Podle nás doba k rezignaci ministryně Dostálové právě nastala.“

otevřít odkaz

Naši lidé