Regionální kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Martin Hoza

předseda regionální kontrolní a revizní komise

Michaela Albrechtová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Jiří Šída

člen regionální kontrolní a revizní komise

Dana Šormová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Věra Žďárská

členka regionální kontrolní a revizní komise