Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Dan Ramzer

předseda regionálního sdružení

Pavel Jihlavec

místopředseda regionálního sdružení

Marek Podsedníček

místopředseda regionálního sdružení

Miloš Vele

místopředseda regionálního sdružení

Petr Židek

místopředseda regionálního sdružení

Tomáš Hasil

člen regionální rady

Marek Hotovec

člen regionální rady

Petros Kalpakcis

člen regionální rady

Jiří Kittner

člen regionální rady

Tomáš Pěnička

člen regionální rady

Vladimír Poudera

člen regionální rady

Jan Stejskal

člen regionální rady

Vít Šlechta

člen regionální rady

Petr Beitl

poslanec PČR