Ing. Jana Fischerová, CSc.

zastupitelka města

Žižkova 1882/57
587 33  Jihlava
Česká republika

Životopis

Zaměstnání a veřejné působení:

 • náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast Kultury, cestovního ruchu, památkové péče a mezinárodních vztahů od 1. 11. 2016 
 • členka Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 29. 5. 2010 - 28. 8. 2013, od 26. 10. 2013 - 21. 10. 2017
 • členka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR 2010 - 28. 8. 2013, od 4. 12. 2013 - 21. 10. 2017
 • členka Zahraničního výboru PS PČR 2010- 28. 8. 2013, od 4. 12. 2013 - 21. 10. 2017
 • místopředsedkyně Zahraničního výboru PS PČR od 5. 12. 2013 - 21. 10. 2017
 • předsedkyně Meziparlamentní skupiny přátel ČR - Rakousko 2010 - 28. 8. 2013 - 21. 10. 2017
 • členka Stálé delegace do Meziparlamentní unie od 12. 12. 2013 - 21. 10. 2017
 • starostka města Havlíčkova Brodu 2006 – 2010
 • OSVČ v oblasti cestovního ruchu 2002 – 2006
 • místostarostka města Havlíčkova Brodu 1998 - 2002
 • členka zastupitelstva Kraje Vysočina 2000 – dosud
 • členka zastupitelstva města Havlíčkova Brodu 1994 - dosud
 • radní Kraje Vysočina 2008
 • OSVČ v oblasti cestovního ruchu 1992- 1998
 • učitelka na SPŠ stavební, Havlíčkův Brod 1984 – 1992
 • odborná asistentka na FS ČVUT Praha 1980 – 1984
 • samostatná projektantka Hydroprojekt Praha 1974 – 1975

 Další aktivity:

 • místopředsedkyně Komory regionů Rady Evropy 2010 - 2012
 • členka stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy 24. září 2010 - 2013
 • členka stálé delegace do Shromáždění Západoevropské unie 24. září 2010 - 2013
 • vedoucí delegace ČR Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy ve Štrasburku 2006 - 2012
 • členka delegace ČR Kongresu místních a regionálních samospráv RE Štrasburk 1998 -dosud
 • členka správní rady Vzdělávacího centra pro veřejnou správu,o.p.s 2000 - 2006
 • členka delegace Rady evropských municipalit a regionů v Bruselu /CEMR 2003 – dosud
 • předsedkyně komise pro zahraniční spolupráci SMO ČR 2009 - 2011
 • členka Rady Svazu měst a obcí ČR 1998 – 2010
 • zastupování ČR, SMO ČR na mezinárodních konferencích v rámci EU-udržitelný rozvoj měst, rovné příležitosti

 

Jazykové znalosti:

 • německý jazyk – soudní tlumočník
 • anglický jazyk – slovem i písmem
 • ruský jazyk – slovem i písmem (maturitní zkouška a zkouška na VŠ)
 • francouzský jazyk - slovem

 Vzdělání:

 • aspirantské studium v oboru dřevěných konstrukcí FS, ČVUT Praha, ukončené 1986 titulem CSc.
 • státní zkouška z jazyka německého 1979
 • doplňkové pedagogické studium na ČVUT 1978 – 1980
 • Fakulta stavební, ČVUT Praha 1975 – 1980
 • Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod 1970 - 1974