30. ledna 2017

Radní Jana Fischerová: Překvapení? Že mě nic nepřekvapilo

Listopadové volby do krajských zastupitelstev změnily personální obsazení krajského zastupitelstva i rady. V některých případech se jednalo o politiky se zkušenostmi z městských a obecních zastupitelstev nebo o ty znalé fungování krajské samosprávy, jindy o naprosté nováčky. Jana Fischerová patří určitě mezi nejzkušenější političky na Vysočině.

Existuje místo či oblast, která by podle vás byla atraktivním partnerským krajem pro Vysočinu? Může jít o oblast vám blízkou, nebo pro Vysočinu inspirativní a zajímavou.

Narodila jsem se v Havlíčkově Brodě. Vysočinu, její přírodu, rozmanitost její krajiny mám moc ráda. Vnímám současný trend, kdy k nám přijíždí v posledních letech stále více lidí na domácí rekreaci. To hodnotím velmi pozitivně. Kraj Vysočina už své partnerské kraje má. Zároveň by se mi ale také líbilo navázat partnerství s Jižním Tyrolskem. Město Havlíčkův Brod tam má již 10 let své partnerské město Brixen, kam nám odvezli v roce 1851 Karla Havlíčka Borovského do exilu. Je to kraj moc kouzelný, umím si představit spolupráci v různých oblastech.

Co pro vás bylo překvapivé v první dny ve funkci?

Jsem zastupitelkou Kraje Vysočina už od roku 2000, byla jsem i radní Kraje Vysočina. Na přímou otázku, co mě v první dny ve funkci překvapilo, je odpověď: „Nejvíc mě překvapilo, že mě vlastně nic nepřekvapilo.“

Co přejete Vysočině do roku 2017?

Lidem na Vysočině přeji pevné zdraví, štěstí, spokojenost, a aby se jim tu dobře žilo.

Ptal se Petr Palovčík

Text byl napsán a publikován v lednovém čísle Novin Kraje Vysočina.

Celý výtisk je k dispozici na adrese: 
http://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-01-17.pdf 

Ing. Jana Fischerová, CSc.

poslankyně PČR
náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina