6. září 2016

Karel Havlíček a Altstadtfest v Brixenu

Brixen – Ve dnech 26. až 28. srpna probíhala v partnerském městě Havlíčkova Brodu, v jihotyrolském Brixenu celoměstská slavnost Altastadtfest.

Během těchto tří dnů slavnost navštívilo asi 60 tisíc návštěvníků. Kromě návštěvníků z blízkého i širokého okolí byly pozvány delegace partnerských měst, mezi něž patří i naše město Havlíčkův Brod (v roce 2017 to bude 10 let od podepsání smlouvy o spolupráci obou měst).

Naše město reprezentoval folklorní soubor Kalamajka , vždy sklidil obrovský potlesk a velký zájem návštěvníků.
Také cech cukrářů ve stánku Havlíčkova Brodu nabízel cukrářské výrobky, pravé české buchty, ale i prospekty o našem městě a okolí. Delegaci za město vedl starosta Jan Tecl.

Altstadtfest zahájil v pátek odpoledne na Dómském náměstí Joachim Kerer, nový prezident výboru pro pořádání těchto slavností . Převzal žezlo po svém otci Helmuthu Kererovi, který historicky byl s Altstadtfest provázaný, ale vloni nás opustil. Patřila mu tichá vzpomínka a poděkování za vše.
Pan starosta Brixenu Peter Brunner předal Joachimu Kererovi klíč od města, tím byla slavnost zahájena. Na organizaci se podílely spolky, radnice , „Altstadtkomitee“, zástupci turismu a jiných organizací, ale i celá řada dobrovolníků.

Měli jsme možnost spolu s dalšími přispět na pomoc obětem nedávného zemětřesení v Amatrice a okolí v Itálii, celkem bylo vybráno 5 198,34 EUR, vše bylo převedeno na konto Caritas diecéze Bozen - Brixen. Naše delegace spolu se zástupci města Brixen, Podpůrnou jednotou Karel Havlíček Borovský Strakonice a zástupci Kalamajky se u pamětní desky poklonila a položila květiny Karlu Havlíčkovi Borovskému.

Velké poděkování patřilo manželům Elisabeth a Heinz Heiss, kteří s radostí u svého domu vítají návštěvy z Čech. Podle jejich slov není dne, aby se tu někdo nezastavil.

Ing. Jana Fischerová, CSc.

zastupitelka
krajská zastupitelka
poslankyně PČR