26. srpna 2016

Vysočina – vše pro brambory

Opět po roce jsem se zúčastnila 21.7. 2016 tradičního Polního dne o bramborách v Olešné na Havlíčkobrodsku. Pořadatelem byla rodinná firma MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod, která se může pochlubit svojí tradicí v Kraji Vysočina.

Potkala jsem tam nejen pěstitele brambor, ale také řadu odborníků na slovo vzatých, nadšenců a příznivců, bylo jich okolo dvou set (z ČR, Slovenska, Nizozemí) . Za sezonu 2015/2016 chybělo na našem trhu 198 383 tun konzumních brambor, ty se musely dovézt ze zahraničí. Bohužel plocha pro pěstování brambor se katastroficky zmenšila.

Vysočina má přitom v České republice nejvhodnější podmínky pro pěstování brambor díky složení půdy a klimatickým podmínkám. Brambory z Vysočiny jsou též nejvhodnější k dlouhodobému skladování.

Doporučuji nám všem, abychom se stravovali hlavně bramborami, které vyrostou na naší půdě.

Text byl napsán a publikován v srpnovém čísle Novin Kraje Vysočina.

Celý výtisk je k dispozici na adrese: 
http://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-08-16.pdf 

Ing. Jana Fischerová, CSc.

zastupitelka
krajská zastupitelka
poslankyně PČR