Rozhodčí komise

Rozhodčí komise ODS je rozhodčím a odvolacím orgánem, který rozhoduje ve sporech mezi členy, orgány a články strany.
Rozhodčí komise ODS je volena kongresem (celostátní RK) ve složení jeden člen za region. Rozhodčí komisi ODS přísluší závazný výklad stanov.

Jiří Oberfalzer

Středočeský kraj

Lukáš Bělohradský

Liberecký kraj

Jiří Bláha

Královéhradecký kraj

David Grund

Jihomoravský kraj

Josef Kaštil

Olomoucký kraj

Marcela Krejsová

Plzeňský kraj

Jiří Petružálek

Pardubický kraj

Martin Slaběňák

Moravskoslezský kraj

Petr Šindelář

Karlovarský kraj

Iveta Táborská

Zlínský kraj