8. února 2018

Kultura v Kraji Vysočina - ohlédnutí za rokem 2017

(Noviny Kraje Vysočina) Rok 2017 byl skutečně štědrý pro regionální kulturu i památkovou péči.

Zásadní rekonstrukcí interiérů prošla jediná profesionální divadelní scéna v kraji – Horácké divadlo Jihlava. Herci využívají novou zkušebnu, diváci i ostatní veřejnost budou moci už brzy navštívit novou divadelní kavárnu v přízemí atraktivní divadelní budovy. Zatímco Horácké divadlo má stavební úpravy za sebou, na hradě Roštejn jsou práce na opravách interiérů a stavbě interaktivních expozic v plném proudu. A do třetice – Kraj Vysočina letos připravil přestavbu budovy bývalého pivovaru hradu Kámen, ze kterého v následujících dvou letech vyroste návštěvnické centrum. Podle dostupných statistik je zřejmé, že počet návštěvníků turistických cílů na Vysočině roste, v roce 2017 o 11 % proti roku 2016, opakovaně byla nejnavštěvovanější jihlavská ZOO. A pro úplnost - v roce 2017 rozdělil Kraj Vysočina mezi obce, církev i soukromé vlastníky přes 17 miliónů korun na obnovu památek a památkově chráněných území.

Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin získal ve Zlatá jeřabině Den dětské vietnamské kultury v kategorii Kulturní aktivita, v kategorii Péče o kulturní dědictví Hrad Ledeč nad Sázavou za postupnou obnovu a záchranu hradu. Rozrostl se seznam „Mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ o tři nové Mistry řemesla, Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina o Jihlavský havířský průvod a na prestižní Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR byly úspěšně nominovány Historický morový průvod v Brtnici. Kraj systematicky podporuje cyklodopravu a cykloturistiku, v provozu je již 8 automatických sčítačů na páteřních cyklotrasách monitorujících jejich využití. 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.

náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu