3. srpna 2016

Kraj Vysočina navštívila portugalská velvyslankyně J.E. Manuela Franco

Havlíčkův Brod navštívila 7.7. 2016 paní velvyslankyně Portugalské republiky Manuela Franco.

Jednalo se v rámci jejího diplomatického působení o první návštěvu Kraje Vysočina. Zajímala se zejména o systém sociálních služeb, obdivovala mimo jiné Domov pro seniory Reynkova, otázky obecní a krajské samosprávy.

Zatímco v ČR existuje 6250 obcí, v Portugalsku jich je pouze okolo 300. Na rozdíl od nás v Portugalsku nemají samosprávné kraje.

Paní velvyslankyni slavnostně přijal starosta města Jan Tecl (ODS). Shodli jsme se, že Česká republika a Portugalsko mají velice podobnou rozlohu a počty obyvatel, v rámci Evropské unie bychom měli společně vyjednávat národní zájmy menších zemí.

Závěr návštěvy patřil Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod a výstavě Živá Amazonie.

Text byl publikován v červencovém čísle Novin Kraje Vysočina.

Celý výtisk je k dispozici na adrese: 
http://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-07-16.pdf

Ing. Jana Fischerová, CSc.

zastupitelka
krajská zastupitelka
poslankyně PČR