Rozumná ochrana životního prostředí je naší prioritou

Péči o životní prostředí považujeme za přirozenou součást životního stylu každého odpovědného občana. Rozumná a dlouhodobě úspěšná ochrana životního prostředí je možná pouze při zohlednění hospodářských a sociálních potřeb společnosti. Ohleduplnost k přírodnímu bohatství, které nám zachovaly předchozí generace, a rozvoj nových přístupů a technologií vnímáme jako nutnou podmínku pro úspěšný a kvalitní život budoucích generací.

rozumnou ochranu životního prostředí, zejména odpovědnou ochranu vody, půdy a ovzduší a zachování rozmanitosti rostlin a živočichů.

podporu vědy, výzkumu a vzdělávacího systému za účelem zlepšení ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel.

financování aplikovaného výzkumu v oblasti recyklace, nakládání s odpady či snižování emisí, zejména pevných částic.

rozumnou, ekonomicky smysluplnou podporu alternativních druhů dopravy a paliv a rozvoj veřejné hromadné dopravy.

udržení vody v krajině a ochranu proti erozi půdy.

předcházení vzniku odpadů a důsledné třídění odpadů.

využívání vytříděných druhotných surovin.


složité a neefektivní legislativě a byrokracii v oblasti životního prostředí.

využívání chemikálií, které ohrožují zdraví obyvatel a životní prostředí.

stanovování cílů a závazků, které jsou v praxi nesplnitelné.

Aliance konzervativců a reformistů v Evropě sdružuje středopravicové strany z 29 evropských i mimoevropských zemí. Jejím posláním je hájit suverenitu členských států, svobody jednotlivce, volného trhu parlamentární demokracie.

Strana byla založena roku 2009 a od eurovoleb v roce 2014 se stala třetí nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Je hlavní opozicí proti eurofederalismu a tlačené integrace, kterou podporují lidovci a socialisté.

ACRE věří v Evropu nezávislých národů, které pracují na společném cíli a rozvoji, aniž by ztratily svoji identitu a suverenitu.