Bezpečné a cenově dostupné dodávky energie jsou pro Evropu a její průmysl zcela zásadní

Energetika je klíčový sektor zabezpečující konkurenceschopnost našeho průmyslu. Ve většině nových předpisů se navrhují přísná omezení CO2 se současným omezením používání fosilních paliv. V roce 2050 by Evropa měla žít a fungovat zcela bez vypouštění CO2. Takto dramatický zásah do energetického a teplárenského trhu si vyžádá miliardové investice nejen ze strany firem, ale bude mít výrazný dopad na peněženky všech lidí i výdaje státního rozpočtu. Úspory nesmějí být definovány bez ohledu na náklady, protože pak může dojít k ohrožení ekonomické stability a mohou se stát bariérou potřebných inovací a modernizačních investic.

svobodné rozhodování České republiky o energetickém mixu.

rozumné využívání energie z obnovitelných zdrojů.

možnost suverénního rozhodnutí České republiky o dostavbě jaderných bloků.

férovou přeshraniční spolupráci energetických soustav jednotlivých členských států.

nebezpečným regulacím, které zvyšují cenu energií.

snahám přenést důležité a politicky citlivé otázky mimo rozhodování členských států a Evropského parlamentu.

Aliance konzervativců a reformistů v Evropě sdružuje středopravicové strany z 29 evropských i mimoevropských zemí. Jejím posláním je hájit suverenitu členských států, svobody jednotlivce, volného trhu parlamentární demokracie.

Strana byla založena roku 2009 a od eurovoleb v roce 2014 se stala třetí nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Je hlavní opozicí proti eurofederalismu a tlačené integrace, kterou podporují lidovci a socialisté.

ACRE věří v Evropu nezávislých národů, které pracují na společném cíli a rozvoji, aniž by ztratily svoji identitu a suverenitu.