Volný trh považujeme za základ a největší výhodu EU

V zájmu našich občanů i firem je evropský trh dále liberalizovat a odstraňovat překážky s ohledem na technologický vývoj. Nadbytečná regulace, přijímání nové a nesmyslné legislativy rozvoji volného trhu rozhodně nepomáhají. I zde platí, že EU toho musí dělat méně, ale lépe. Díky uzavírání nových smluv EU o volném obchodu s třetími zeměmi je na trhu levnější zboží a vznikají stále nové a nové příležitosti pro české firmy. Tyto kroky v oblasti volného trhu napomohou k růstu evropské i české ekonomiky.

odstranění existujících překážek volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.

dojednání dalších smluv EU o volném obchodu s rostoucími, zejména asijskými ekonomikami, které otevřou příležitosti pro české exportéry.

velký právní úklid na evropské úrovni, který by znamenal zrušení všech nadbytečných, zastaralých nebo nepoužívaných právních předpisů.

přesun peněz z rozpočtu EU zejména na velké projekty v oblasti dopravy, energetiky, telekomunikací a rozvoje nových technologií.

rozvoj mezinárodního dopravního spojení, zejména silnic a železnic.

svobodnou volbu České republiky rozhodnout o přijetí, či nepřijetí eura.

zachování práva veta členských států v daňových otázkách.

ochranu zájmů našich občanů a firem v Británii v souvislosti s brexitem.

zachování sociální, penzijní a zdravotní politiky v pravomoci členských států.


snahám sjednotit daně a daňový základ v EU.

evropským dotacím pro nadnárodní koncerny a dominantní hráče na trhu.

ochranářství v obchodní politice.

Aliance konzervativců a reformistů v Evropě sdružuje středopravicové strany z 29 evropských i mimoevropských zemí. Jejím posláním je hájit suverenitu členských států, svobody jednotlivce, volného trhu parlamentární demokracie.

Strana byla založena roku 2009 a od eurovoleb v roce 2014 se stala třetí nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Je hlavní opozicí proti eurofederalismu a tlačené integrace, kterou podporují lidovci a socialisté.

ACRE věří v Evropu nezávislých národů, které pracují na společném cíli a rozvoji, aniž by ztratily svoji identitu a suverenitu.