Evropské peníze musejí sloužit k tomu, aby byl venkov dobrým místem pro život

Problémem českého venkova je, že se evropské peníze nedostávají tam, kam skutečně patří, tedy k aktivním lidem se vztahem k venkovu a krajině, zejména živnostníkům, menším a středním zemědělcům a rodinným farmám. Místo toho končí ve velkých zemědělsko-průmyslových podnicích, které je nepotřebují. Venkov patří lidem, kteří tam žijí, nikoli několika zemědělským a potravinářským velkopodnikatelům!

rozvoj venkova, který ho učiní atraktivním místem pro život.

využívání evropských dotací na rozvoj dopravní dostupnosti, mateřských i základních škol, zdravotní péče, spolkové činnosti a dalších služeb na venkově.

zastropování dotací pro průmyslové a zemědělské giganty a cílené zvýhodnění malých farem.

podporu zvýšené platby na „první hektary" (tzv. redistribuce).

stejné podmínky pro zemědělce ve všech členských státech EU.

udržitelné způsoby hospodaření v zemědělství i lesnictví.

navýšení peněz na udržení vody v krajině, zlepšení stavů lesů a snížení kontaminace půdy.

podporu produkce kvalitních českých potravin.

dvojí kvalitě potravin.

povinnosti přimíchávání biosložky do paliv.

Aliance konzervativců a reformistů v Evropě sdružuje středopravicové strany z 29 evropských i mimoevropských zemí. Jejím posláním je hájit suverenitu členských států, svobody jednotlivce, volného trhu parlamentární demokracie.

Strana byla založena roku 2009 a od eurovoleb v roce 2014 se stala třetí nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Je hlavní opozicí proti eurofederalismu a tlačené integrace, kterou podporují lidovci a socialisté.

ACRE věří v Evropu nezávislých národů, které pracují na společném cíli a rozvoji, aniž by ztratily svoji identitu a suverenitu.