Česká republika musí lépe využít zdroje pro rozvoj vědy a technologií

Česká republika má vynikající vědce i špičková pracoviště, kteří si zaslouží maximální šanci na úspěch v evropském výzkumném prostoru. Země střední a východní Evropy, reprezentují více než 20 % populace EU, čerpají však méně než 4 % peněz na výzkum. To se musí změnit. Chceme-li jako EU uspět, musíme do této oblasti zapojit rovnoměrně všechny členské státy. Investování do vědy a výzkumu je investování do naší vlastní budoucnosti.

fungující a vyvážený program EU pro výzkum a inovace (Horizont Evropa) a spravedlivější kritéria (velké projekty dnes mohou být nedosažitelné pro malé země a nové subjekty, viz navigační systém Galileo).

zvyšování objemu financování elitních evropských výzkumných grantů ERC (Evropská výzkumná rada), aby se zvyšovala šance špičkových českých vědců získat tyto mezinárodně prestižní projekty.

podporu výzkumu ve strategických oblastech (inovace, chytrý průmysl, zdravotnictví, zemědělství, životní prostředí, doprava, energetika).

přilákání prvotřídních vědců a jejich udržení na pracovištích v České republice.

snadnější přístup do mezinárodních vědeckých sítí pro vynikající výzkumné pracovníky a inovační subjekty.

praktické promítání vědeckých poznatků do přípravy a přehodnocování evropské legislativy.

Aliance konzervativců a reformistů v Evropě sdružuje středopravicové strany z 29 evropských i mimoevropských zemí. Jejím posláním je hájit suverenitu členských států, svobody jednotlivce, volného trhu parlamentární demokracie.

Strana byla založena roku 2009 a od eurovoleb v roce 2014 se stala třetí nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Je hlavní opozicí proti eurofederalismu a tlačené integrace, kterou podporují lidovci a socialisté.

ACRE věří v Evropu nezávislých národů, které pracují na společném cíli a rozvoji, aniž by ztratily svoji identitu a suverenitu.