Evropě rozumíme

Byla to právě vláda ODS, která před 23 lety podala přihlášku do EU. Zároveň jsme se ale nikdy nebáli mluvit o nedostatcích a navrhovat, které oblasti spolupráce je třeba vylepšit.

Není možné a správné chápat EU jako zdroj dotací. Nakonec zdrojem dotací jsou peníze zaslané jednotlivými členskými zeměmi do Bruselu.

Účelový přístup současné vlády vnímající EU především jako zdroj dotací škodí České republice a nijak nepomáhá prosazování potřebných změn. Současná česká vláda bohužel postrádá evropskou vizi a nechápe, že se k dalšímu fungování a podpoře EU musíme postavit informovaně, odpovědně a především realisticky.

Zdá se, že EU zapomněla na své heslo „jednota v rozmanitosti“. EU musí být jednotná tam, kde to přináší konkrétní výhody pro členské státy, jejich občany a firmy. Zároveň ale musí zůstat co nejpestřejší, tj. ponechat členským státům největší možnou svobodu všude, kde společné řešení není nutné.

Volby do Evropského parlamentu jsou naší společnou šancí. Nenechávejme rozhodnutí na druhých a zvolme si takové zástupce, kteří o Evropské unii něco vědí a mají konkrétní představu, jak její současné problémy řešit.

Aliance konzervativců a reformistů v Evropě sdružuje středopravicové strany z 29 evropských i mimoevropských zemí. Jejím posláním je hájit suverenitu členských států, svobody jednotlivce, volného trhu parlamentární demokracie.

Strana byla založena roku 2009 a od eurovoleb v roce 2014 se stala třetí nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Je hlavní opozicí proti eurofederalismu a tlačené integrace, kterou podporují lidovci a socialisté.

ACRE věří v Evropu nezávislých národů, které pracují na společném cíli a rozvoji, aniž by ztratily svoji identitu a suverenitu.