Bezpečnost Evropy musí nadále zajišťovat NATO, evropské státy vůči němu musejí plnit své závazky

Problémy s koordinací evropské politiky, které před několika lety naplno odhalila migrační krize, zatím nejsou zcela vyřešeny. Zajištění bezpečnosti našich občanů je úkol, který vyžaduje rozhodnost a bojovou připravenost. A tu má dnes pouze NATO.

plné využívání výhod schengenského systému.

posílení bezpečnosti vnější hranice a spolupráci zpravodajských služeb a policie v zájmu ochrany před nelegální migrací a terorismem.

finanční pomoc hraničním státům EU (Bulharsko, Řecko, Itálie, Španělsko) pro boj s nelegální migrací.

koordinaci přeshraničního působení bezpečnostních a záchranných složek.

takovou rozvojovou a humanitární pomoc EU, která sníží vnější bezpečnostní rizika pro Evropu.

dodržování závazků v rámci NATO, neboť budování paralelních evropských sil naši bezpečnost roztříští a zkomplikuje.

zachování jednomyslného rozhodování v zahraniční politice EU.

prosazování dobrých vztahů se státem Izrael, který je naším klíčovým partnerem na Blízkém východě.


všem projevům antisemitismu a popírání práv Židů na sebeurčení na všech úrovních mezinárodní spolupráce.

ustupování rozpínavé politice Ruska.

společné azylové a migrační politice, jako byly například kvóty na přerozdělování uprchlíků.

nadměrné regulaci legálně držených zbraní.

Aliance konzervativců a reformistů v Evropě sdružuje středopravicové strany z 29 evropských i mimoevropských zemí. Jejím posláním je hájit suverenitu členských států, svobody jednotlivce, volného trhu parlamentární demokracie.

Strana byla založena roku 2009 a od eurovoleb v roce 2014 se stala třetí nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Je hlavní opozicí proti eurofederalismu a tlačené integrace, kterou podporují lidovci a socialisté.

ACRE věří v Evropu nezávislých národů, které pracují na společném cíli a rozvoji, aniž by ztratily svoji identitu a suverenitu.