Martin Frélich

Povolání: ekonom
*1977

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Vystudovaný ekonom, nadšenec inovací a chytrých řešení, občan Prahy 5, táta a manžel.

Narodil jsem se 30. srpna 1977. V roce 2002 promoval na Fakultě ekonomické VŠB v Ostravě v oboru hospodářská politika se specializací na evropská studia. Posléze jsem absolvoval na VŠE v Praze dvousemestrální kurz zaměřený na problematiku politik Evropské unie a evropské integrace. Další vzdělání absolvoval na Diplomatické akademii MZV k problematice Evropských politik.

Svoji profesní dráhu jsem zahájil v roce 2002 ve vládní Agentuře pro rozvoj průmyslu CzechIndustry, v roce 2003 přešel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde jsem se věnoval problematice Evropské unie. Mezi lety 2006 – 2011 jsem pracoval v Evropském parlamentu nejdříve jako tajemník klubu ODS v EP a dále jako vedoucí kanceláře Jana Zahradila a Ivo Strejčka.

V roce 2011 jsem vedl kancelář prvního náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy zodpovědného za řízení operačních programů a mezinárodních vztahů. Následně jsem přešel na Ministerstvo životního prostředí jako poradce prvního náměstka ministra zodpovědného za řízení operačního programu, národních programů a mezinárodních vztahů, kde jsem byl později jmenován ředitelem odboru mezinárodních organizací a mnohostranných smluv. Dne 1. června 2012 jsem byl jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu se zodpovědností za oblast fondů EU, výzkumu, vývoje a inovací. Dne 3.10.2012 jsem byl jmenován 1. náměstkem ministra životního prostředí, kde mám na starosti problematiku evropských fondů, ekonomických nástrojů a mezinárodních vztahů.

Členem ODS jsem od podzimu 2003, kdy jsem poprvé navštívil jednání MS ODS Košíře-Motol a tam jsem členem dodnes. Posledních pět let jsem předsedou tohoto místního sdružení a zároveň jsem po druhé funkční období místopředsedou OS ODS Praha 5.

Zúčastnil jsem se řady stáží a kurzů doma i v zahraničí. Hovořím anglicky a mezi mé koníčky patří četba, tenis a jízda na kolečkových bruslích.

 

Články (13)