JUDr. Petr Musil

místopředseda regionální rozhodčí komise
člen místního sdružení

Životopis

JUDr. Petr Musil

Osobní údaje

Narodil jsem se v Sokolově v roce 1976. V současnosti bydlím v Praze 15, části Hostivař. Jsem ženatý a mám dvě děti školního věku.

Vzdělání

Jsem absolventem Právnické fakulty ZČU, obor Právo a právní věda.Po ukončení magisterského studia jsem složil rigorózní zkoušku a následně po absolvování potřebné praxe zkoušku advokátní v rámci České advokátní komory.

Jazykové znalosti jsem si osvojil v rámci studia angličtina na NTS Universita of Malta.

V roce 2020 jsem úspěšně absolvoval Liberálně konzervativní akademii při Cevro Institutu.  

Profesní život

Celý profesní život se věnuji poskytování právních služeb.. Nejdříve v rámci advokátních kanceláří výkonem generální praxe. V roce 2004 jsem začal působit v rámci finanční skupiny Československé obchodní banky, a.s., kde jsem prošel několika pracovními pozicemi spojenými s právními službami.

V současné době pracuji jako Ředitel Právních služeb a interního auditu společností ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o. V praxi se zabývám zejména finančními produkty, ochranou spotřebitele, pojistným právem, vymáháním práva.

Politický život

Členem ODS jsem od roku 2018 a v současné době jsem členem místní rady oblastního sdružení Praha Hostivař.

Zájmy

Politika, sběratelství výtvarného umění.