8. listopadu 2019

Pavel Žáček

Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci aktuálních bezpečnostních hrozeb

Přečíst článek

23. října 2019

Pavel Žáček

Písemná interpelace na předsedu vlády ke zničení agenturně-operativních svazků a spisů Státní bezpečnosti po 17. listopadu 1989

Přečíst článek

3. září 2019

Jana Černochová

Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci vyhošťování cizinců

Přečíst článek

27. srpna 2019

Jana Černochová

Písemná interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci praktických nedostatků systému dávek a důchodů

Přečíst článek

3. července 2019

Jana Černochová

Písemná interpelace na premiéra ve věci zrušení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Přečíst článek

12. června 2019

Jana Černochová

Písemná interpelace na ministra obrany ve věci aktivit AČR v Karlovarském kraji

Přečíst článek

10. dubna 2019

Pavel Žáček

Písemná interpelace na ministra spravedlnosti ve věci statistických údajů o vedení trestního řízení policejními orgány Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR z let 2014-2019

Přečíst článek

29. ledna 2019

Jana Černochová

Písemná interpelace na ministra zahraničních věcí ČR ve věci postoje k usnesení Poslanecké sněmovny a Státu Izrael

Přečíst článek

6. prosince 2018

Václav Klaus ml.

Interpelace na premiéra ve věci Rozvratu financování českého školství

Přečíst článek