19. ledna 2015

Tisková zpráva pražské ODS k autonomnímu sociálnímu centru Klinika

Pražská ODS zásadně nesouhlasí s postupem, který navrhuje náměstek primátorky Stropnický na úterní jednání Rady hl. m. Prahy.

 
Autonomní sociální centrum Klinika vzniklo 29. 11. 2014 obsazením 5 let opuštěné budovy bývalé plicní kliniky v ulici Jeseniova 60 na pražském Žižkově. Budova a přilehlý pozemek jsou ve vlastnictví České republiky, kterou zastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových spadající pod Ministerstvo financí. Budova kliniky byla opakovaně vyklizena Policií ČR a několik aktivistů bylo zadrženo.
 
Náměstek Stropnický plánuje budovu pronajmout od státu a následně uzavřít podnájemní smlouvu s obecně prospěšnou společností Jako doma, která údajně zastupuje iniciativu Klinika, avšak dle informací z obchodního rejstříku není ve statutárních orgánech Jako doma, o.p.s. členem ani jeden ze zástupců iniciativy Klinika, kteří podali žádost náměstkovi Stropnickému.
 
„Pan náměstek Stropnický zavádí na pražském magistrátě anarchii. Má v gesci územní rozvoj, nikoliv nakládání s majetkem Prahy, a proto nerozumím tomu, proč on předkládá tisk, který není v jeho kompetenci. Pan Stropnický se prezentuje jako veliký bojovník za transparentnost v politice, avšak tuto transparentnost vyžaduje pouze po jiných. Jak je možné, že se má pronajmout budova někomu bez řádného výběrového řízení? Proč má být malá skupina aktivistů zvýhodněna na úkor ostatních? Z praxe víme, že městské části musí v případě pronájmu či koupi pozemků od státu jednat po mnoho let a leckdy neúspěšně, byť se jedná o pozemky např. v parcích nebo pod školskými zařízení, kdy je prokázán mnohanásobně vyšší veřejný zájem, než je v tomto případě,“ táže se předsedkyně klubu zastupitelů ODS Alexandra Udženija.
 
Zastupitel HMP a místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu k tomu dodává: „S iniciativou Klinika jsme jako zástupci MČ Praha 3 opakovaně jednali a nabízeli různá legální řešení. Když však nejednáte s regulérním partnerem, který ani nemá právní subjektivitu a jeho jménem na každém setkání vystupuje někdo jiný, jsou pak jakákoliv jednání obtížná. Proti samotnému projektu nemáme žádné námitky, avšak nelze se dohody domáhat násilným obsazením objektu.“
 
Předseda pražské ODS a zastupitel HMP Filip Humplík: „90. léta jsem strávil jako zpěvák v thrashmetalové kapele, čili mi alternativní kultura rozhodně ani nyní není cizí a projekt Kliniky mi je v zásadě sympatický. Ochrana soukromého vlastnictví je však jeden z nejvyšších principů, na kterém funguje svobodná společnost, proto musím jakékoliv snahy o jeho omezení odmítnout, byť mohou být vedeny sebelepšími úmysly.“