Vodárenské společnosti ve spolupráci s MŽP nabízejí pomoc postiženým povodněmi
13. června 2013

Vodárenské společnosti ve spolupráci s MŽP nabízejí pomoc postiženým povodněmi

Po domluvě s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou nabídlo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) pomoc lidem postižených povodněmi. Šest vodárenských společností odpustí vodné a stočné ve výši dvou měsíčních spotřeb všem odběratelům, kterým velké voda vytopila domácnosti.

 
„Jsem velmi rád, že se solidarita projevuje napříč společností a že kromě státních institucí 
a jednotlivců nabízejí svou pomoc i organizace a sdružení. SOVAK je toho dobrým příkladem, pokud bude mít takový přístup každý, věřím, že se nám následky povodní podaří zvládnout v co nejkratším čase,“ říká ministr životního prostředí a předseda Ústřední povodňové komise Tomáš Chalupa.
 
Odpuštění vodného s točného ve výši dvou měsíčních zálohových plateb nabízí šest vodárenských společností. Přesná výše je odvozena z průměrné spotřeby za předchozí období. (Půjde o max. 15 m3, což odpovídá dvouměsíční spotřebě průměrné domácnosti.)
 
Pomoc se týká lidí, kteří měli zatopenou domácnost v objektu pro trvalé bydlení, bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek a vybraných subjektů typu mateřské školky, školy, domovy pro seniory, kulturních a sportovních organizací a organizací poskytujících sociální služby.
 
Vodné a stočné bude lidem odpuštěno na základě vyplněné žádosti, která musí být potvrzena příslušným městským (nebo obecním) úřadem a předložena nejpozději do 31. 7. 2013. Bližší podmínky zájemcům sdělí příslušná vodárenská společnost.
 
 
 
Šest společností, které nabízejí pomoc: 
  • Královéhradecká provozní a.s.
  • Pražské vodovody a kanalizace a.s.
  • Středočeské vodárny a.s. 
  • Severočeské vodovody a kanalizace a.s
  • Vodovody a kanalizace Beroun a.s.
  • ČEVAK a.s. (pravidla zveřejní v nejbližších dnech, budou založena na individuálním přístupu v jednotlivých případech)