Margaret Thatcherová byla vynikající osobností, svými postoji přispěla k pádu železné opony
8. dubna 2013

Petr Nečas: Margaret Thatcherová byla vynikající osobností, svými postoji přispěla k pádu železné opony

S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o odchodu dlouholeté ministerské předsedkyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Margaret Thatcherové.

Baronka Thatcherová byla vynikající osobností nejen britského národa, ale svými pevnými a zásadovými postoji přispěla k pádu železné opony. Její myšlenky byly pro mnohé země inspirací při budování demokratické společnosti. 
 
Jasný politický a společenský odkaz Margaret Thatcherové spatřuji v tom, že v ekonomicky a politicky obtížných dobách je více než kdy jindy zapotřebí činit kroky z okamžitého hlediska málo populární, ale z hlediska dlouhodobé perspektivy naprosto nezbytné. 
 
Baronka Thatcherová patřila bezpochyby k nejvýraznějším osobnostem, jaké Evropa po druhé světové válce měla a jejím odchodem ztrácí kontinent silný zdroj nesmírně pozitivní inspirace. Spolu s občany České republiky si uchovám vzpomínky na Margaret Thatcherovou také jako první ministerskou předsedkyni Spojeného království, která navštívila naši zemi.

RNDr. Petr Nečas
předseda vlády
předseda strany
člen regionální rady
poslanec PČR

Více o autorovi

Štítky:
tisková zpráva