3. dubna 2013

Památka Jana Palacha 16. ledna je významným dnem

Památka činu Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 zapálil na protest proti sovětské okupaci Československa, se oficiálně stala významným dnem České republiky. Rozhodli o tom dnes poslanci, kteří ve třetím čtení schválili příslušnou novelu zákona o státních svátcích a o ostatních svátcích.

 
„Novela je především symbolickým aktem a historickým mementem. Ačkoli jsme si během projednávání návrhu museli vyslechnout rozličné interpretace činu Jana Palacha, jsem přesvědčena o tom, že význam je všem demokraticky smýšlejícím občanům dobře znám,“ zdůraznila za předkladatele poslankyně Jana Černochová, „čin Jana Palacha, který svým významem daleko překročil hranice Československa, by měl být nesporně zvýrazněn a zdůrazněn i zařazením nového významného dne do našeho kalendáře.“
 
Důvodová zpráva k novele zákona říká: „Jan Palach protestoval za cenu nasazení vlastního života proti sílící skepsi a letargii, které zachvátily společnost po okupaci Československa v srpnu 1968. Pro svůj burcující a v Evropě zcela ojedinělý čin zvolil Jan Palach formu sebeupálení. Zemřel o tři dny později. Palachův pohřeb se stal jednou z posledních velkých akcí, při níž Čechoslováci masovou účastí jednoznačně deklarovali absolutní nesouhlas s dobovou politickou realitou."
 
Účinnost zákona sněmovna symbolicky stanovila na 11. srpen 2013, tedy na 65. výročí narození Jana Palacha. Sněmovna současně odsouhlasila, že se významným dnem stane také 28. březen, den narození Jana Amose Komenského. Významné dny jsou na rozdíl od státních svátků dny pracovními.
Mgr. Jana Černochová

poslankyně PČR
členka regionální rady
starostka

Štítky:
tisková zpráva