Andrea Češková schválila hospodaření evropských institucí s výhradami
25. března 2013

Andrea Češková schválila hospodaření evropských institucí s výhradami

Brusel - europoslankyně JUDr. Andrea Češková (ODS) dostala ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu na starost vypracování zprávy o schválení či neschválení plnění rozpočtu pěti vybraných institucí EU.

 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu má za cíl sledovat hospodaření institucí Evropské unie a formou zpráv, o nichž se hlasuje na zasedání Evropského parlamentu, jim uděluje či neuděluje absolutorium. Andrea Češková vysvětluje: “Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evopského parlamentu prostřednictvím svých zpravodajů poukazuje na chyby či různé nešvary v plnění rozpočtů institucí EU a současně dává doporučení či výzvy k dosažení vyšší efektivity.“
 
Jako zpravodajka Češková pečlivě studovala hospodaření hned pěti institucí EU. Jednalo se konkrétně o Evropskou radu, Evropský hospodářský a sociální výbor, výbor regionů, Radu EU, Veřejného ochránce práv a Evropského inspektora pro ochranu údajů. Ve svých zprávách určených k hlasování na dubnovém plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku uděluje absolutorium všem institucím, ovšem s výhradami. „U Evropského hospodářského a sociálního výboru apeluji na kvalitnější personální organizaci, aby se napříště nestávalo, že zaměstnanec bude ve vyšší platové třídě, než která odpovídá jeho kvalifikaci. Navíc Hospodářskému a sociální výboru doporučuji sdílet některá zařízení a služby administrativního charakteru nebo překladatelství s Výborem regionů, čímž bude dosaženo výrazných úspor,“ odhaluje recept k úsporám česká europoslankyně.
 
Za problém považuje Češková špatnou komunikaci Rady, které položila k rozpočtu celkem 52 otázek, scházela se s jejími zástupci, nicméně zájem Rady o komunikaci s Evropským parlamentem v otázce kontroly jejího hospodaření byl minimální. „Rada by měla promptně odpovídat na otázky členů Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, avšak bohužel musím konstatovat, že přístup Rady byl velmi laxní, tudíž jako zpravodajka vyzývám Radu ke zodpovědnější komunikaci a vyšší míře transparentnosti,“ se znepokojením říká na závěr k těmto důležitým zprávám jejich zpravodajka Andrea Češková.