Stát má lidem bez práce pomáhat a trestat jen ty, kteří pomoc zneužívají
10. února 2013

Lenka Kohoutová: Stát má lidem bez práce pomáhat a trestat jen ty, kteří pomoc zneužívají

Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením TOP09 ohlásilo postupný konec projektu docházky nezaměstnaných na pobočky České pošty (tzv. DONEZ). Prokázalo tím, že dlouhodobě není schopné pomáhat nezaměstnaným lidem s hledáním pracovního uplatnění.

Možné přínosy DONEZu lze jen těžko hodnotit, protože projekt běžel příliš krátkou dobu a ve své plné verzi, ve které měli lidé na přepážkách dostávat v elektronické podobě nabídky práce, nebyl nikdy zprovozněn.

Ministerstvo navíc projekt, který měl omezit zneužívání dávek a přinést nemalé úspory, ruší v tichosti a bez většího vysvětlování. Svým postupem, kdy takříkajíc stahuje kalhoty ještě daleko před brodem, budí oprávněné rozpaky a dojem, že ministerští úředníci udělali někde ve svých propočtech chybu.

ODS na možné problémy upozorňovala od začátku. Na počátku vzniku zákona o úřadech práce jsme požadovali, aby byla vypracována koncepce boje s nezaměstnaností v ČR. Ta měla obsahovat základní opatření, kterými budou příslušné úřady bojovat s nezaměstnaností, a měla stanovit pravidla spolupráce se zaměstnavateli a způsob, jakým stát lidem bez práce pomůže. Chtěli jsme se věnovat problematickým skupinám občanů, kteří se jen velmi těžko zaměstnávají. Ministerstvo nás tehdy neslyšelo.

Rozumím tomu, že na kritiku fungování, či spíše nefungování, DONEZu nová ministryně reagovat musela. Jsem ale přesvědčena, že tato kritika – například z úst ombudsmana – by byla od začátku mnohem mírnější, kdyby ministerstvo představilo své plány, kterými chce převážně represivní systém zlepšit a doplnit o zmíněné pozitivní prvky. To se bohužel nestalo.

Nabízí se také otázka, zda právě poštovní přepážka je tím správným místem, na kterém by měli lidé bez práce svou životní situaci řešit. Osobně se domnívám, že vhodnějším kontaktním místem je úřad práce, který může poskytnout osobnější přístup. Bohužel přesun této agendy na úřady práce je v tuto chvíli zcela nereálný, protože jejich úředníci by za současného stavu další nával administrativy a kompetencí nezvládli. I tady padá vina na vedení ministerstva, které situaci na úřadech práce po loňských změnách a implementaci nového IT systému stále nebylo schopno stabilizovat.

Vláda ve svém prohlášení slíbila zpřísnit podmínky pro čerpání podpory v nezaměstnanosti a usnesla se v prosinci loňského roku na tom, že dojde k zefektivnění provozu systém DONEZ. Pokud dnes ministerstvo avizuje konec projektu, mělo by jedním dechem dodat, čím ho nahradí a jakým způsobem úkoly stanovené vládou naplní. A přijít s plánem, jak si poradí s narůstající nezaměstnaností a zvyšujícími se nároky na výplatu dávek v nezaměstnanosti.

Pro ODS jsou podpora zaměstnanosti a boj s neoprávněným čerpáním sociálních podpor spojené nádoby, kdy jedna bez druhé nemohou existovat. Nelze uplatňovat pouze metodu biče a dalšího biče místo cukru, kontrolovat, zda někdo podvádí, a nic nenabízet. Na prosazení účinné politiky zaměstnanosti nehodláme ani ve zbytku volebního období rezignovat.

Lenka Kohoutová

Lenka Kohoutová

členka vedení poslaneckého klubu PČR

Více o autorovi