Úspěch pražské ODS: Praha začne konečně s městskými částmi projednávat zásadní dopravní stavby, uzavírky a změny dopravního režimu
29. června 2021

Úspěch pražské ODS: Praha začne konečně s městskými částmi projednávat zásadní dopravní stavby, uzavírky a změny dopravního režimu

Již delší dobu jsou naši starostové a radní pro dopravu na MČ zoufalí ze způsobu přípravy a koordinace dopravních staveb, uzávěrek a dalších dopravních opatření ze strany města a TSK. Některé stavby a dopravní opatřeni nejsou s MČ buď vůbec projednávány nebo se takové věci dozvídají se zpožděním. A když už jsou výjimečně návrhy s MČ projednány, tak mnohdy nejsou jejich rozumné návrhy přijaty a respektovány. Po přijetí usnesení na mnoha MČ, ve kterých se žádalo o přijetí jasných a předvídatelných pravidlech, se podařilo pracovnímu týmu zastupitelů pod vedením předsedy klubu ODS při ZHMP Zdeňka Zajíčka projednat a zpracovat s náměstkem primátora Adamem Scheinherrem návrh Zásad pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi HMP, TSK a MČ. Díky novým Zásadám by tak MČ měly mít nově záruku, že se bude zohledňovat jejich stanovisko už při přípravě důležitých dopravních opatření, ať už jde např. o snížení či zvýšení počtu jízdních pruhů, parkovacích míst nebo cyklopruhů. Pro MČ, ale hlavně pro občany, je to ta nejlepší možná varianta, jakým způsobem získávat včasné informace o probíhajících uzavírkách a případně eliminovat ty, které by šly přes sebe, tzn. že by nemělo docházet ke kolizním situacím, kdy městské části budou přetíženy dopravními uzavírkami, které způsobují neúměrné dopravní komplikace. Zastupitelstvo hlavního města Prahy záměr na přijetí těchto zásad už schválilo 17. června, jejich účinnost by mohla nabýt 1. října 2021.

Čtěte usnesení: Záměr na přijetí Zásad pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi HMP, TSK a MČ

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=143181240248243204194181002248243204191181255248243204192181252248243204192&id=624854

Zdeněk Zajíček

předseda klubu zastupitelů ODS v ZHMP