Vynakládání peněz na armádní projekty musí být efektivní, musí zvyšovat schopnosti armády a musí podpořit český průmysl
8. dubna 2021

Jana Černochová: Vynakládání peněz na armádní projekty musí být efektivní, musí zvyšovat schopnosti armády a musí podpořit český průmysl

(Ekonomický deník ) Ekonomický deník přináší profily odborných mluvčích politických subjektů, kteří mají šanci se po podzimních volbách dostat do Poslanecké sněmovny. Věnujeme se klíčovým resortům. Dnes přinášíme anketní rozhovor s odborným mluvčím ODS pro ministerstvo obrany, šéfkou sněmovního výboru pro obranu, Janou Černochovou.

Můžete nastínit svoje hlavní vize pro následující volební období?

Primárním úkolem bude další zvyšování výdajů na obranu a směřování ke 2 % HDP, které zajistí nejen naplňování našich závazků, ale především zajištění personálu, modernizaci armády a v neposlední řadě bezpečnost a obranyschopnost naší země.

Za druhé bude i nadále klíčový nábor do ozbrojených sil a dalších složek, a to jak profesionálů, tak aktivní zálohy.

Za třetí je nezbytné se zaměřit na modernizaci a její zrychlení. Vynakládání peněz na armádní projekty musí být efektivní, musí zvyšovat schopnosti armády, ale zároveň musí podpořit český bezpečnostní a obranný průmysl a zajistit, abychom v případě krizí byli schopni potřeby armády a státu zajistit v maximální míře z vlastních kapacit. Tomu by mělo napomoci zřízení Národního úřadu pro vyzbrojování.

Za čtvrté je zapotřebí více systemizovat přípravu občanů, především mládeže, na krizové situace a podporovat prohloubení vzájemné důvěry mezi státem a občanem. A za páté příští volební období může být poznamenané nejen ekonomickými turbulencemi, ale i nárůstem napětí. Proto bude zapotřebí pečovat o spojenectví v rámci NATO a udržení silné transatlantické linky, tedy Spojených států v Evropě.

Můžete nastínit, jaké legislativní úkoly primárně resort podle vás čekají?

Především nastal čas na komplexní revizi zákonů rámujících přípravu na krizové situace a jejich zvládání. Za druhé bude nutné se více než zevrubně věnovat zákonu o zadávání veřejných zakázek s ohledem na obranu, bezpečnost a výzkum, vývoj a inovace. Změna zákona před pěti lety těmto oblastem příliš nepomohla, nepřinesla kýžené odstranění bariér a obstrukčních rizik v oblasti armádních nákupů a jejich zefektivnění. Určitě bychom se měli pokusit uzákonit výdaje na obranu ve výši 2 % HDP. A v neposlední řadě by bylo dobré konečně prosadit změnu ústavy zjednodušující krátkodobé vysílání vojáků do mimořádných operací, například na záchranu našich občanů, kteří se dostanou do zajetí v nestabilních oblastech. O to se snažíme s některými kolegy už dvě volební období.

Můžete popsat, jaké problémy podle vás resort nejvíce tíží? A jaké řešení pro tyto problémy přinášíte vy?

Za prvé, předvídatelnost a stabilita rozpočtu. K tomu by pomohlo uzákonění výdajů ve výši 2 % HDP na obranu. Za druhé, jasná odpovědnost za akvizice a odbyrokratizování procesů na ministerstvu. Zřízení Národního úřadu pro vyzbrojování a zjednodušení struktury Ministerstva obrany tak, aby měl ministr pod sebou řiditelný počet přímo podřízených lidí. Za třetí vyšší podpora domácího obranného průmyslu jak v oblastech vývoje a inovací, tak i při exportu. Tomu napomůže vytvoření speciálního fondu a poskytování státních záruk a podporování společných vývojových a inovačních projektů se spojenci i partnery, jakými je například Izrael. A v neposlední řadě již zmíněný a stále nedotažený systém přípravy obyvatelstva na krizové stavy a zapojení legálních držitelů zbraní do systému střelecké přípravy.

Jak vnímáte budoucí fungování ČR v rámci euroatlantických struktur? Máme tím na mysli např. společnou armádu NATO, zahraniční mise, vyzbrojení, obranu státu.

Asi máte na mysli společnou evropskou armádu, o společné armádě NATO nebyla nikdy – až na sdílení některých schopností – řeč. Společná evropská armáda nedává smysl, byl by to naprosto neefektivní experiment, který by rozmělnil síly západních spojenců. Jednoznačně ovšem podporuji spolupráci evropských států a jejich armád na dílčích společných projektech, které budou zvyšovat bezpečnost evropského kontinentu a především budou v důsledku posilovat Severoatlantickou alianci. Ta musí zůstat pilířem obrany. Jakékoli projekty EU v obranné oblasti nesmějí být duplicitní či konkurenční k NATO. Zcela zásadní je udržování silné transatlantické linky a zájmu Spojených států o dění v Evropě. Je v našem nejvyšším zájmu udržet toto spojenectví silné. Podporuji účast našich vojáků v zahraničních operacích, které posilují bezpečnost euroatlantického prostoru a jsou v zahraničně-politickém zájmu České republiky. Podporuji také modernizaci armády, dokončení velkých modernizačních projektů, které jsou naším závazkem v systému kolektivní obrany. Pouze prostřednictvím naplňování těchto našich závazků můžeme dosáhnout toho, že se budeme moci na naše spojence spolehnout, protože tento systém stojí na vzájemné důvěře.

(Autor: Jan Hrbáček)

Rozhovor vyšel na serveru ekonomickydenik.cz.

Jana Černochová

Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
předsedkyně sněmovního výboru pro obranu
expertka pro obranu
starostka MČ Praha 2

Více o autorovi