26. května 2020

ODS: Česká republika se musí znovu postavit na nohy

(www.ods.cz) ​​​​​​​Je nejvyšší čas, aby se Česko znovu postavilo na nohy. Proto ODS navrhuje zřízení komise, která dohlédne na správné a účelné využití finanční podpory a záruk, které mají dosáhnout až 1,2 bilionu korun. Občanští demokraté s pozměňovacími návrhy podpoří projednávané zákony - promíjení pojistného na sociální zabezpečení, snížení DPH na ubytovací služby, znovu apelují na vládu, aby poskytla finanční podporu obcím a městům a naopak odmítají povinnost mít v obchodech 85 % českých potravin. ODS se pozastavuje nad řízením Česka rozhodnutími jediného ministra. Výsledkem jsou nesmyslná nařízení, jako povinnost uzavírat restaurační zařízení ve 23 hodin.

„Vláda přislíbila pomoc ve výši 1 200 miliard korun, celkem ale bylo vyplaceno maximálně 35 miliard. Musíme vědět, kdy se k lidem dostanou zbylé peníze, protože rychlost pomoci je nyní nejdůležitější. Musíme mít přehled, zda peníze byly vynaloženy transparentně a účelně, že pomoc dostali ti, kteří ji potřebují. Proto je nutné, aby vznikla parlamentní komise, která dohlédne na to, aby se s prostředky neplýtvalo a zhodnotí, zda pomoc byla adresná, také navrhne, jak ji zlepšit. Poslanci se musí zaměřit na to, zda pomoc nešla do kapes jen těm největším holdingům, které mají blízké vztahy s vládou. Česko potřebuje znovu postavit na nohy, proto vláda musí transparentně pomáhat živnostníkům a zdravým firmám,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Včera jsme obdrželi dva návrhy zákonů, které projednala vláda – návrh, který by prominul pojistné na sociální zabezpečení, které platí zaměstnavatelé. Tento návrh jde správným směrem, podpoříme ho, ale chceme debatovat o určitých parametrech, a proto budeme předkládat několik pozměňovacích návrhů. Druhý návrh zákona je daňový balíček, kde je opět mnoho věcí, které jsme navrhovali před několika týdny – snížení DPH na ubytovací služby, kde navrhujeme pouze dvě sazby DPH 21 % a 10 %. Další opatření, která vláda navrhuje, podpoříme,“ konstatoval předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura.

„Jednoznačně říkáme, že není možné hodit přes palubu podnikatele s nezbytnými kompenzacemi a stejně tak tvrdíme, že není možné hodit přes palubu města a obce s jejich občany. Je zřejmé, že dojde k poklesu příjmů obcí, měst, a krajů, proto jsme již 20. dubna navrhovali, aby vláda uvolnila finanční prostředky tisíc korun na občana pro obce a města na investice a na údržbu, aby bylo jasné, kam finanční prostředky poputují. V případě krajů by mělo jít o finance pro silnice II. a III. třídy. Právě tyto prostředky mohou podpořit českou ekonomiku. Zatím vláda náš návrh nepřijala, my o to budeme ale znovu usilovat, aby vláda finanční prostředky našla v rozpočtové rezervě, což může udělat hned, ještě v tomto týdnu. Zároveň naši senátoři připravili návrh zákona, který by byl schopen právě v této výši kompenzovat pokles příjmů měst a obcí, aby bylo možné realizovat připravené investice,“ řekl místopředseda Martin Kupka.

„Poslanecká sněmovna bude projednávat ve třetím čtení zákon o potravinách s pozměňovacím návrhem, který zavádí povinnost mít na pultech obchodu 85 % tzv. českých potravin. Bude docházet k obrovskému omezování trhu s potravinami, ke spekulacím, co je vlastně ještě české. Zmenšení trhu posílí jednotlivé, už dnes dost silné firmy na potravinovém trhu a docílí jejich dominantního postavení a ve finále toto opatření zapříčiní zdražení potravin pro zákazníky. Proto tento návrh zásadně odmítáme,“ sdělil poslanec Petr Bendl.

„Přibližně před měsícem proběhlo jednání s ministrem vnitra, který tvrdil, jaká tragédie to bude pro zemi, pokud skončí nouzový stav o týden dříve. Ukázalo se, že vláda, respektive ministr zdravotnictví, se pokouší řídit nadále zemi prostřednictvím svých opatření obecné povahy. Pokládám za protiústavní, aby mohl jeden ministr uzavírat celý sektor ekonomiky. Uzavírací doba restaurací ve 23 hodin je nesmyslná a pro některé typy podniků nadále likvidační. Pokud nedojde ke zrušení ze strany soudu, budeme zvažovat variantu, jak se obrátit na soud proti tomuto opatření obecné povahy,“ doplnil místopředseda poslaneckého klubu Marek Benda.