15. dubna 2020

ODS: Stát nesmí nechat podnikatele na holičkách, představujeme druhý ekonomický balíček

(www.ods.cz)

„Vláda se v minulých návrzích inspirovala návrhy, které jsme představili, i když je přijala v nedostatečné podobě. Nyní přicházíme s plánem na další období a řešení problémů ekonomiky ve střednědobém horizontu a nabízíme vládě pomocnou ruku, aby přejala naše návrhy vycházející z každodenní praxe českých podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců,“ říká předseda ODS Petr Fiala.

Po měsíci nouzového stavu je třeba provést řadu opatření, která usnadní návrat do normálního ekonomického života České republiky. První řada ekonomických opatření pomohla zmírnit dopady prvotních problémů zaměstnanců, živnostníků a podniků. Situace se vyvíjí a po měsíci zastavené ekonomiky hrozí:
 

 1. druhotná platební neschopnost,
 2. ztráta pracovních pozic, neochota přijímat nové zaměstnance,
 3. propad sektoru služeb,
 4. úplná ztráta ekonomických aktivit v oblasti cestovního ruchu a gastronomie,
 5. nemožnost dosáhnout na vládní programy z důvodu byrokratické náročnosti,
 6. nedůvěra podnikatelů a OSVČ v efektivní a spravedlivou státní podporu.

ODS přichází s návrhy řešení těchto rizik. „Pokud chce vláda pomoci ekonomice před efekty, jako jsou druhotná platební neschopnost, destrukce trhu práce nebo nemožnost významné části podnikatelů dosáhnout na přijatou pomoc, je potřeba realizovat několik opatření. U všech zmiňovaných rizik nejde o hypotetické hrozby, ale reálný stav, se kterým se podniky i zaměstnanci už setkávají,“ uvádí Zbyněk Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS.


Návrhy ODS pro pomoc ekonomice1. Proti platební neschopnosti firem
 

 • Odklad plateb DPH do 31. 1. 2021:
 • pro měsíční plátce DPH platby za březen, duben, květen a červen
 • pro kvartální plátce: platby za 1. a 2. čtvrtletí

Efekt: „Díky odkladu plateb DPH budou firmy schopné platit své závazky, nedojde k masívní druhotné platební neschopnosti a zároveň stát o peníze z výběru DPH nepřijde, jen je dostane o něco později,“ uvádí na vysvětlenou Zbyněk Stanjura.


2. Pro podporu pracovního trhu


 • Snížení sociálních odvodů pro zaměstnavatele o 2 %
 • Další snížení odvodů pro částečné úvazky (vždy 0,25 % za zkrácení úvazku o každé půl hodiny)
 • Navýšení hranic pro dohody o provedení práce o 50 %: na 450 hodin ročně a 15 tisíc Kč měsíčně bez povinnosti platit odvody.
 • Navýšení hranice pro dohody o provedení pracovní činnosti o 50 % na 4 500 Kč měsíčně bez povinnosti platit odvody.

Efekt: „Díky zlevnění pracovního místa bude méně propouštění a ekonomické nástroje zvýší motivaci zaměstnavatelů poskytovat částečné pracovní úvazky. Mnoho lidí, kteří by se ocitli bez práce, si tak najde uplatnění formou DPP a DPČ,“ říká Zbyněk Stanjura.


3. Pro podporu služeb

 

 • Zavedení dvou sazeb DPH, převedení všech služeb z 15% sazby DPH do 10% sazby DPH. Dojde tak ke zjednodušení a zpřehlednění systému.


4. Otázka nájmů


Vládní většina na posledním zasedání Sněmovny protlačila možnost odložení placení nájmů. To, co pomáhá jedné skupině, nájemcům, zásadně poškozuje druhé, pronajímatele. Jediný pozměňovací návrh, který se podařilo zahrnout, je náš návrh ODS, aby komerční nájemce měl povinnost doložit, že byl zasažen vládním rozhodnutím v souvislosti s koronavirem. Zákony týkající se nájmů jsou jedny z těch, kde Senát vyjádřil své velké pochybnosti a možná budou vráceny do Sněmovny.

Podnikatelům pronajímajícím prostory by výrazně pomohlo, kdyby stát garantoval zaplacení nájmů, nebo se vydal švédským či dánským modelem. „Švédský a dánský model znamenají, že se nájemce, pronajímatel a stát rozdělí o zátěž. Pronajímatel se spokojí s o něco nižším nájmem po určitou dobu znamenající přežití, nájemce část zaplatí a stát část nájmu pomůže uhradit. Tento model by pro postižené firmy byl uplatnitelný i v Česku,“ připomíná ekonomický návrh k nájmům Zbyněk Stanjura.

 • V praxi by tak třeba každá ze stran pokryla část nájmu, například 1/3
 • Ve Švédsku je podíl 50 % - 25 % - 25 %,
 • V Dánsku pak stát hradí fixní náklady, 25-80 % podle poklesu příjmů


5. Pro podporu cestovního ruchu

 

 • Navrhujeme vytvoření speciálního programu pro roky 2020 a 2021 na podporu cestovního ruchu. Dá se očekávat, že omezení vládních opatření dopadajících na cestovní ruch budou pravděpodobně zrušena jako poslední. V těchto sektorech pracuje velké množství pracovníků, i na sezónní bázi, a cílená pomoc zamezí zbytečnému nárůstu nezaměstnaných.


6. Pro jednoduchá a jasná pravidla státní pomoci


Realita poskytování pomoci firmám z programů COVID 1, COVID 2 a ANTIVIRUS ukazuje na přílišné překážky. Je potřeba zjednodušit žádání o pomoc z těchto programů a zrychlit čerpání, aby reálně firmám pomohly. Nadbytečné administrativní překážky totiž povedou jen k pádu mnoha firem, které by jinak situaci zvládly a tedy i růstu nezaměstnaných.

Aby pomoc byla skutečná a vyvrátily se pochybnosti spojené s dostupností čerpání, navrhujeme pravidelné zveřejňování informací 1x týdně. Transparentnost by měla přinést informace:

 • o firmách, které dosáhly na pomoc v programech garantovaných půjček COVID 1, 2 případně 3, a to velikost firmy a výše garantovaného úvěru,
 • o firmách, které dosáhly na pomoc v programu ANTIVIRUS, a to velikost firmy, počet podpořených pracovních míst a celková výše podpory.


Účinnost jednotlivých opatření pro jednotlivé skupiny