9. září 2019

ODS Praha: Muzeum nesvobody

Pražská ODS prosazuje vybudování muzea paměti XX. století. Ukazuje se stále zřetelněji, že zločinné ideologie, které stály ve 20. století za nacistickou a komunistickou diktaturou nejsou definitivně poraženy. ODS proto vnímá vybudování památníku, jako jeden z klíčových úkolů, aby si i mladé generace mohly připomenout, jak draze vykoupena byla současná svoboda a demokracie.

„Jako nejvhodnější se nám stále jeví prostory pod bývalým pomníkem Stalina na pražské Letné. Nejen jistou symbolikou, ale hlavně tím, že Praha mohla vdechnout nový život prostorům, které jsou ve špatném technickém stavu. Budeme proto prosazovat vznik muzea právě zde a budeme o tom chtít otevřít diskuzi na Zastupitelstvu hlavního města. Je pro nás velkým překvapením, že Rada hlavního města v čele s primátorem Hřibem právě toto místo vyloučila. Doufáme, že to není z důvodu, že tento prostor provozuje noční starosta a jeho společnosti v tomto místě prodávají alkohol,“ uvedl předseda ODS Praha a zastupitel Tomáš Portlík.

„Sama považuji nejen po třiceti letech existence parlamentní demokracie, po sto letech založení Českého státu a osmdesáti jedna letech počátku vládnutí komunistické totality vznik muzea za velmi významný. Projekt bych přirovnala ve své vážnosti a důstojnosti k památníku holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě. Odůvodněnost je dána nedostatečnou výukou na nižších a středních stupních, kdy studenti dostávají ve výukách historie mnohdy zkreslené nebo nedostatečné informace. Muzeum by se mělo stát součástí edukace mladé generace a připomínkou těm, kteří si tato léta prožili a těm, kteří by i rádi zapomněli,“ říká předsedkyně kontrolního výboru a zastupitelka Jaroslava Janderová.

Ing. Alexandra Udženija,
předsedkyně klubu zastupitelů ODS v ZHMP

Štítky:
tisková zpráva