20. srpna 2018

Výchova podnikání v Čechách

(INFO.cz) Drobný podnikatel je v naší zemi tak trochu ohrožený druh. Člověk, který po nikom nic nechce, vlastní pílí a zarputilostí se snaží vydělat si na živobytí, často mnoho let bez dovolené, nemocenské, bez sick days či náhradního volna, investuje všechny své úspory do vysněného projektu. Dává lidem práci a udržuje život v místních komunitách. Čepuje vám pivo, prodává rohlíky, kácí stromy, opravuje zdi, čistí komíny, prodává na internetu apod. Poslední, který si stěžuje a první, na kterého dopadnou státní regulace. Přitom život bez nich by v naší zemi nestál ani za zlámanou grešli. Zkrátka a dobře, drobní podnikatelé jsou nejen páteří ekonomiky, ale i páteří společnosti. Svobodní lidé, za něž rozhoduje pouze jejich um a pracovitost.

 
Politické zastání tato skupina našich spoluobčanů poslední dobou moc neměla. U moci byli socialisté, kteří drobné podnikatele považují za parazity a pan Babiš, pro něhož jsou malé a střední podniky podle jeho vlastních slov „klišé a kecy”. A tak na drobné podnikatele dopadá jedna rána za druhou. Rozjet třeba malou cukrárnu, to je hotové peklo. Přibližně dvacet stanovisek a ohlášení před zahájením činnosti a až třicet kontrol během běžného provozu, na to se musí připravit každý, kdo by si vysněný rodinný podnik rád otevřel.
 
Vysoká škola byrokratická
 
Řekněme, že si budete chtít ve svém domku založit malou provozovnu. Čeká vás skutečně pekelné kolečko. Je to skoro na separátní studium, než začnete podnikat. Nejdříve musíte na místní stavební úřad pro stavební povolení ke změně užívání. V rámci povolovacího procesu budete potřebovat projektovou dokumentaci, stanovisko hygienické stanice odboru výživy (chod provozu výroby a prodeje), stanovisko hygienické stanice odboru práce (zázemí pro zaměstnance), stanovisko hasičského záchranného sboru k projektu, stanovisko místního odboru životního prostředí, souhlas Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Kromě nezbytného zdravotního průkazu budete muset ještě vypracovat dokumenty HACCP (analýza nebezpečí a kritických kontrolních bodů pro výrobu a prodej potravin. produktů), vyběhat si živnostenské oprávnění na živnostenském úřadě, přihlásit se k dani z příjmu (případně k DPH a silniční dani), registrovat EET pokladnu, a další. Kdybych měla vyjmenovat všechny instituce, které vás během běžného provozu poctí svou kontrolou, byli bychom tu ještě zítra. Navíc každá kontrola znamená přerušený provoz klidně na pár hodin.
 
Až by člověk řekl, že údělem podnikatele v naší zemi není prodávat své výrobky spokojeným zákazníkům, ale vytváření náplně práce pro armádu úředníků, které si navíc platí ze svých daní. Navíc byrokracie spojené s podnikání neubývá, spíše naopak. Jak minulá tak současná vláda to s bojem proti drobným podnikatelům myslí očividně vážně. Myslím, že je nejvyšší čas zatáhnout za záchrannou brzdu. Pokud totiž přijdeme o své drobné podnikatele a místní živnostníky, přijdeme o vlastní páteř.
 
Tak pán Bůh s námi a zlé pryč.
 
Alexandra Udženija

1. místopředsedkyně strany
expertka pro rozvoj ekonomiky a podnikatelského prostředí
předsedkyně klubu zastupitelů za ODS při ZHMP