14. června 2018

ODS: Inventura 13. schůze Poslanecké sněmovny – 18 přijatých zákonů, 7 z nich významně zvyšuje regulaci občanů, podnikatelů a veřejné správy

(www.ods.cz) ODS zahájila poslední část kampaně Velký právní úklid. Po skončení schůze Poslanecké sněmovny seznámila veřejnost s tím, kolik nových regulací dolní komora schválila a kolik povinností naopak občanům a firmám ubylo. Především kvůli vznikající vládní koalici ANO, ČSSD a KSČM Sněmovna schválila 7 zákonů zavádějící nové povinnosti, změkčení třech stávajících regulací naopak odmítla.

 
„V naší kampani Velký právní úklid, kterou jsme spustili před dvěma týdny, se řídíme třemi základními principy. Zaprvé, předkládáme návrhy na rušení ‚vyhaslých‘ zákonů, jeden jsme již podali. Zadruhé, povedeme širokou debatu o tom, zda je opravdu nutné přijímat tolik nových zákonů a regulací. Třetí a poslední část, kterou zahajujeme dnes, spočívá v tom, že po každé schůzi budeme informovat o nové regulaci, která byla na dané schůzi ve třetím čtení schválena. ODS plní, co slíbila,“ řekl na úvod předseda ODS Petr Fiala.
 
Konkrétní dopady zákonů představil předseda ústavně právního výboru a poslanec ODS Marek Benda: „Vláda sice nemá důvěru Poslanecké sněmovny, ale předkládá řadu zákonů, které prosazuje vznikající koalice ANO, ČSSD, KSČM. Díky tomu bylo během této schůze Poslanecké sněmovny schváleno 18 zákonů, sedm z nich zvyšuje regulaci a přináší nové povinnosti občanům nebo firmám. Zákon o ochraně ovzduší zavádí povinnost kontrolovat emisní limity u firem čtyřikrát ročně, dosud to bylo pouze jednou a zavádí možnost obcí zakázat občanům spalování v kotlích určitého typu. Zákon o distribuci pojištění zavádí povinnost jednorázové a posléze i pravidelné přeregistrace zprostředkovatelů pojištění. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu obsahuje ustanovení o dočasném zrušení nároku vlastníků kapitálových nástrojů k úhradě pohledávek, tím jsou tito vlastníci omezováni na svých právech. Zákon podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu přináší cestovním kancelářím novou povinnost přispívat do garančního fondu. Nový daňový řád přináší bankám a podobným institucím povinnost poskytovat správci daně údaje o číslech a majitelích účtů, stavech peněžních prostředků na účtech, atd. Dokonce i vodní zákon s sebou nese zvýšení výdajů občanů a vodoprávních úřadů souvisejících s plněním nových povinností. Nechci ale končit negativně, proto musím zmínit novelu zákona o střetu zájmů, která naopak snižuje podmínky pro zveřejňování majetkových přiznání některých komunálních politiků.“
 
„Poslanecká sněmovna měla ale i možnost byrokracii snížit a regulace omezit. Zákon o ochraně zdraví snižoval regulaci pro provozovatele restaurací. Novela stavebního zákona rušila povinné stanovisko odboru územního plánování, které zatěžuje obce a komplikuje proces získávání stavebního povolení. A úprava zákona o EET měla za cíl zprostit neplátce DPH od této povinnosti. Všechny tyto tři zákony ale vznikající vládní koalice ANO, ČSSD a KSČM odmítla. Nových regulací tak během této schůze přibylo, ale starých neubylo,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura.