22. května 2018

ODS: Obce a města nesmí doplácet na výkon státní správy

Přečíst článek

17. května 2018

ODS: Chceme snížit administrativu a vysokou míru regulace života všech občanů

Přečíst článek

16. května 2018

ODS: Ve školství chceme více stability a kompetencí pro ředitele

Přečíst článek

11. května 2018

ODS: Chceme napravit škody, které ve školství napáchala minulá vláda

Přečíst článek

10. května 2018

ODS: Rozvoji infrastruktury v obcích pomohou jednodušší pravidla

Přečíst článek

4. května 2018

ODS: Obcím a městům komplikují život velká regulace a nefunkční pravidla

Přečíst článek

26. dubna 2018

ODS: Méně přerozdělování a více peněz pro kvalitní život v obcích a městech

Přečíst článek

25. dubna 2018

ODS: Prosadíme snížení byrokracie a elektronizaci veřejné správy

Přečíst článek

24. dubna 2018

ODS: Stavební řízení je třeba zjednodušit a zrychlit

Přečíst článek