ODS: Rozvoji infrastruktury v obcích pomohou jednodušší pravidla
10. května 2018

ODS: Rozvoji infrastruktury v obcích pomohou jednodušší pravidla

(www.ods.cz/jihomoravsky) Jakým problémům čelí obce a města v oblasti rozvoje infrastruktury a zvyšování kvality života občanů? Tím se zabývali účastníci kulatého stolu ODS na téma „Kvalitní infrastruktura ve městech a obcích“, který se uskutečnil 9. května v Mikulově v rámci série regionálních diskusí s odborníky a zástupci samospráv. Jejich cílem je získat maximum podnětů pro tvorbu programu ODS pro podzimní komunální volby, který by měl zahrnovat jak základní principy pro správu obcí a měst, tak řadu návrhů na legislativní změny, které by systémově řešily klíčové problémy, s nimiž se potýkají samosprávy napříč Českou republikou.

 
„Stále častěji v rámci těchto diskusí slyším, že obce a města v jejich rozvoji brzdí stát, přemíra regulace, zákonů a nařízení. To je velký paradox, protože stát by jim měl být naopak nápomocen. Mezi typické příklady, které zazněly nejen na dnešní diskusi, patří Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se kterým mají samosprávy velmi negativní zkušenosti. Chceme to změnit. Chceme zastavit legislativní smršť a chceme prostřednictvím legislativních změn ulevit starostům a zastupitelům, aby měli volné ruce pro rozvoj svých obcí a jejich infrastruktury,“ uvedl po skončení kulatého stolu garant programového bloku ODS „Kvalitní infrastruktura ve městech a obcích“, senátor Zdeněk Nytra.
 
„Dlouhodobě neřešeným problémem je špatně nastavený systém dotačních titulů, které jsou mnohdy určeny na nesmyslné projekty a chybí tam, kde by byly zapotřebí. V praxi jsem se setkal například s tím, že nám byla zamítnuta dotace na kanalizaci, protože v dané části města bydlí málo občanů. Nikdo ale nebral v úvahu, že právě nová infrastruktura by následně znamenala i novou výstavbu. Obce a města se často potýkají také s retroaktivním krácením dotací na základě následných kontrol z různých státních orgánů, jejichž závěry se liší. To nás vrhá do velké nejistoty,“ doplnil dlouholetý starosta Mikulova Rostislav Koštial.
 
„V posledních letech došlo k významnému posunu v tom, že stát nejenže dává samosprávám stále nové povinnosti, ale přímo jim i nařizuje, aby je financovaly z vlastních zdrojů. Týká se to například zvyšování platů v městských zdravotnických zařízeních, zvyšování platů v hromadné dopravě, ale i povinného přijímání dvouletých dětí do mateřských školek a podobně. To je zcela pokřivená filozofie, která popírá princip samosprávy a nahrazuje jej porobou,“ uzavřel místopředseda ODS a garant programové oblasti „Pestrý život ve městech a obcích“ Martin Baxa.