ODS: Ve školství chceme více stability a kompetencí pro ředitele
16. května 2018

ODS: Ve školství chceme více stability a kompetencí pro ředitele

(www.ods.cz ) Kulatý stůl na téma „Pestrý život ve městech a obcích“ se uskutečnil dne 15. května 2018 v Klatovech. Jeho cílem bylo v diskusi odborníků z oblastí školství, kultury, sportu a společenského života s předsedou ODS Petrem Fialou, místopředsedou ODS Martinem Baxou a starostou Klatov Rudolfem Salvetrem hledat problémy, se kterými se tyto oblasti potýkají, a podněty pro změny, které chce ODS prosazovat prostřednictvím konkrétních legislativních návrhů. Debata se konala v rámci přípravy předvolebního programu ODS před komunálními volbami. Ten by měl obsahovat nejen obecné principy pro efektivní fungování samospráv, ale právě také konkrétní změny, jež chce ODS prosazovat rovněž na celostátní úrovni a které by pomohly rozvoji obcí a měst i vyšší kvalitě života jejich občanů.

„Také dnešní diskuse potvrdila, že stát dělá pro zvýšení kvality našeho školství jen velmi málo a že učitelům a ředitelům škol jejich práci neusnadňuje, spíše naopak. Velkým problémem je například stále narůstající byrokracie a papírování, které jsou na úkor výuky. Nejistotu přináší i očekávaná reforma financování regionálního školství, jejíž reálné dopady není nikdo schopen odhadnout. My chceme tuto situaci změnit. Například v oblasti učňovského školství chceme zavést systém duálního vzdělávání, který propojí výuku s praxí a zvýší jeho atraktivitu. Reformu financování je třeba odložit a podrobit důkladnější diskusi, to jsme již navrhli. Naše školství si zaslouží odpovědnější a rozumnější politiku,“ uvedl k jednomu z hlavních témat kulatého stolu předseda Petr Fiala.

„Ve školství není prostor pro experimenty, kterých zde v uplynulých letech bylo opravdu mnoho a které se neosvědčily, ať už jde o povinné přijímání dvouletých dětí do mateřských škol, neustálé změny v systému státních maturit nebo povinnou inkluzi. Školský systém potřebuje kromě peněz více stability a také větší manévrovací prostor pro samotné školy, tedy více kompetencí pro jejich ředitele. Právě to chceme prosazovat,“ doplnil garant programové oblasti „Pestrý život ve městech a obcích“ poslanec Martin Baxa.

„Dlouhodobě se potýkáme s nefunkčním a neprůhledným rozdělováním peněz ve sportu. Je tristní, že na tento stav a na loňskou kauzu, která byla jeho vyvrcholením, doplatili ti, kteří jej nezpůsobili. Tedy malé sportovní kluby, které se věnují dětem a mládeži a kterým ministerstvo zrušilo příslušný dotační program. To se dotklo i obcí, které musely následně přispívat prostředky z vlastních zdrojů. To se již nesmí opakovat. Systémovým opatřením by bylo zřízení samostatné rozpočtové kapitoly pro sport a nastavení jasných pravidel pro rozdělování peněz,“ uzavřel starosta Klatov Rudolf Salvetr.