ODS: Chceme snížit administrativu a vysokou míru regulace života všech občanů

17. května 2018
ODS: Chceme snížit administrativu a vysokou míru regulace života všech občanů

Problémy obcí a měst v oblastech kultury, školství, společenského života, ale také v oblasti sociálních věcí a rozvoje se zabýval kulatý stůl s názvem „Pestrý život v obcích a městech“, který se uskutečnil dne 16. května 2018 v Přerově. Zúčastnilo se jej na dvacet zástupců samospráv a odborníků z daných oblastí, aby s místopředsedou ODS Martinem Baxou a lídrem ODS v nadcházejících komunálních volbách v Přerově Michalem Záchou diskutovali o tom, s čím se ve své praxi potýkají a jaká řešení jejich problémů by ODS měla prosazovat. Diskuse se uskutečnila v rámci série regionálních kulatých stolů ODS, která je součástí přípravy předvolebního programu ODS pro komunální volby. Ten by měl obsahovat nejen obecné principy pro fungování samospráv, ale též konkrétní návrhy legislativních změn, které by pomohly jejich rozvoji a zvýšení kvality života jejich občanů.

 
„V dnešní debatě jsme narazili na celou řadu otázek, které souvisejí zejména se složitou byrokracií a vysokou mírou regulace. Ty jsou velkou brzdou nejen pro rozvoj infrastruktury, ale i pro rozvoj společenského života a kultury, pro zvyšování kvality školství, památkovou péči a řadu dalších oblastí. Například památkový zákon stanovuje přísná pravidla pro majitele chráněných budov, ale ta už nejsou vyvážena ochranou práv těchto vlastníků či systémem podpory pro plnění jejich povinností. Jsem rád za celou řadu těchto podnětů, protože jsou pro mě potvrzením toho, že priority ODS - odbourávání složité administrativy, zbytečných kontrol a evidencí a deregulace života lidí, jsou správné. Budeme je i nadále prosazovat,“ uvedl k průběhu diskuse místopředseda ODS a garant programové oblasti „Pestrý život ve městech a obcích“ Martin Baxa.
 
„Paradoxně, jednou z věcí, které mnohdy brání rozvoji obcí a měst, ať jde o investice nebo o podporu společenského života a další oblasti, jsou dotace, které jsou nastaveny nesmyslným způsobem, který neumožňuje jejich využití na potřebné věci. Dobrý příklad, který dnes zazněl, je z oblasti sportu, kdy je snazší sehnat prostředky na výstavbu nových sportovišť než získat dotaci na rekonstrukci sokolovny. Velkým problémem, který trápí obce a města, je dnes také nedostatek bytů a jejich vysoká cena. Zde jsou příčiny zejména ve špatném stavebním zákoně, nedostatku pozemků a například i ve velmi problematické komunikaci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který obcím nevychází vstříc. To jsou problémy, které chceme řešit,“ doplnil lídr kandidátky ODS do Zastupitelstva města Přerova Michal Zácha.