ODS: Prosadíme snížení byrokracie a elektronizaci veřejné správy
25. dubna 2018

ODS: Prosadíme snížení byrokracie a elektronizaci veřejné správy

(www.ods.cz/region.zlinsky) Dostupná a přátelská veřejná správa byla hlavním tématem kulatého stolu ODS se zástupci samospráv a odborné veřejnosti, který se uskutečnil 24. dubna v Uherském Hradišti. Byl součástí série regionálních odborných diskusí, jejichž cílem je shromáždit co nejvíce podnětů, praktických poznatků a odborných stanovisek pro tvorbu celostátního programu ODS pro nadcházející komunální volby. Ten bude zahrnovat základní principy pro fungování měst a obcí, ale také konkrétní návrhy na zjednodušení a zefektivnění výkonu jejich správy, řešení problémů, s nimiž se potýkají, či podporu rozvoje jejich infrastruktury a zvyšování kvality života prostřednictvím nezbytných legislativních změn. V oblasti veřejné správy chce ODS prosazovat maximální zjednodušení byrokracie a zpřístupnění úřadů občanům.

 
„Byrokracie pořád bují a kontakt občanů s úřady je přesycen řadou nadbytečných povinností a formulářů. To přetěžuje i úřady samotné a nejvíc tomu čelí obce a města. Veřejnosti chceme nabídnout tzv. systém jedněch dveří, který by umožnil vše potřebné například v rámci stavebního řízení vyřešit u jedné přepážky. Naprostou samozřejmostí by měla být také možnost vyřídit většinu záležitostí elektronicky, z pohodlí domova. Také dnešní diskuse ukázala, že v oblasti veřejné správy máme co dohánět. My chceme tyto změny prosazovat jak v praxi, tak i změnami v příslušné legislativě, které jsou nezbytné,“ uvedl po diskusi garant programové oblasti veřejné správy a místopředseda ODS Martin Kupka.
 
„Stát zatěžuje zbytečnou administrativou občany i samosprávy. Obce a města nemají pro množství papírování dostatečnou kapacitu pro to, aby sloužily svému účelu, tedy svým obyvatelům a jejich potřebám. Chceme proto usnadnit život starostům, ale i jimi spravovaným úřadům tak, aby byli maximálně nápomocni těm, pro které tu jsou a mají být, tedy lidem. A aby měli dostatek prostoru pro to jim pomáhat s vyřízením jejich záležitostí,“ doplnil k průběhu debaty starosta Uherského Hradiště a poslanec Stanislav Blaha.
 
„Jednodušší systém veřejné správy je nezbytnou podmínkou i pro větší vymahatelnost práva a omezení plýtvání veřejnými prostředky například v sociální oblasti a rozdělování dávek, které jsou dnes kvůli své nepřehlednosti snadno zneužívány. Pokud tomu zamezíme, bude to znamenat nejen více peněz pro ty, kteří je skutečně potřebují, ale třeba i více peněz na nezbytné investice,“ uzavřel poslanec a garant programové oblasti veřejných služeb pro kvalitní život Jan Bauer.