24. dubna 2018

ODS: Stavební řízení je třeba zjednodušit a zrychlit

(www.ods.cz/region.moravskoslezsky) V Ostravě pokračovala v pondělí 23. dubna 2018 série regionálních kulatých stolů ODS s odborníky a zástupci samospráv, jejímž cílem je získat podněty z praxe a odborná stanoviska pro tvorbu programu pro komunální volby. Ten by měl obsahovat základní představu ODS o fungování obcí a měst a řadu návrhů na změny v legislativě, které by zjednodušily a zefektivnily výkon jejich správy.

 
Kulatý stůl se tentokrát uskutečnil v rámci programového bloku nazvaného „Kvalitní infrastruktura ve městech a obcích“ a jeho tématem byla zejména problematika zefektivnění stavebního řízení. Na jednání se tak vedla diskuze například o přínosu tzv. závazného stanoviska, o problémech s obsazováním míst na stavebních úřadech, o neúměrných lhůtách při vyřizování záležitostí i na ústředních orgánech, o vlivu místní samosprávy, ale také o tom, že některé subjekty mají pouze práva a žádnou odpovědnost. V obecné rovině pak účastníci kulatého stolu hodnotili kvalitu, či spíše nekvalitu naší legislativy, neúměrné množství zákonů a zejména jejich nepřehlednost.
 
„Velmi oceňuji řadu nápadů a impulsů pro zrychlení, ale hlavně zjednodušení stavebního řízení obecně, ale především výstavby budov a zařízení, které mají sloužit občanům a pro zkvalitňování veřejného prostranství. Ostrava a celý Moravskoslezský kraj jsou poznamenány industriálním charakterem a máme stále co dohánět v tom, aby se naše města a obce proměnila v přívětivější místa pro život občanů. Tomu chceme pomoci jak na úrovni samosprávy, tak i prostřednictvím změny příslušné legislativy,“ uvedl po jednání garant programové oblasti „Kvalitní infrastruktura ve městech a obcích“ a kandidát na primátora Ostravy Zdeněk Nytra.