ODS: Obcím a městům komplikují život velká regulace a nefunkční pravidla
4. května 2018

ODS: Obcím a městům komplikují život velká regulace a nefunkční pravidla

(www.odsvysocina.cz) Kulatý stůl ODS na téma „Kvalitní infrastruktura ve městech a obcích“ se uskutečnil dne 3. května 2018 v jihlavském Hotelu Gustav Mahler. K diskusi se zde sešlo na dvacet odborníků a zástupců samospráv, aby diskutovali o problémech, které v této oblasti trápí obce a města. Akce byla již pátou ze série odborných debat, jež Občanská demokratická strana organizuje v jednotlivých regionech v rámci přípravy předvolebního programu pro komunální volby. Ten by měl obsahovat jak hlavní principy fungování obcí a měst, tak ale i konkrétní návrhy na legislativní úpravy, které by zjednodušily a zefektivnily výkon jejich správy a pomohly zlepšit život jejich občanů. Také jihlavský kulatý stůl přinesl řadu podnětů pro změny, které je nutné prosadit například v oblasti nadbytečné regulace a překážek, které brání rozvoji občanské vybavenosti či dopravní infrastruktury.

 
„Jedním z hlavních problémů, s nimiž se města a obce potýkají, je vysoká míra regulace a nepružnost systému rozhodování a jednotlivých kroků v rozvoji infrastruktury, ať už jde o stavební řízení, majetkové vypořádání se státem či odkup pozemků a zařízení, která mají sloužit veřejnosti. Mnoho komplikací způsobuje nyní i absence prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu. Je nezbytné, aby jednotlivé státní instituce včetně ministerstev byly pro města partnery a vycházely jim vstříc. To je klíčový krok pro zvyšování kvality života občanů,“ uvedl k průběhu diskuse senátor a garant programového bloku „Kvalitní infrastruktura ve městech a obcích“ Zdeněk Nytra.
 
„Řada nezbytných investic, které naše město potřebuje, se bohužel nijak neposouvá. Je tomu tak jak vinou stávajícího vedení Jihlavy, které postrádá vizi a tah na branku, tak i řady objektivních faktorů a nefunkčních pravidel, které je obtížné překonávat. Mezi ně patří nepochybně i mnohdy nesystémové nastavení struktury dotačních titulů a jejich nepřehlednost,“ doplnil lídr ODS pro podzimní volby do Zastupitelstva města Jihlavy Petr Laštovička.
 
„Velkou část diskuse jsme dnes věnovali otázce financování sportu, který se, mimo jiné, stále potýká s neblahými důsledky loňského rozhodnutí MŠMT o zrušení dotačního programu na údržbu a provoz sportovních zařízení ve vlastnictví sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Bohužel, stále nedošlo k adekvátní nápravě, která by tento výpadek ve financování nahradila,“ uzavřel předseda Českého svazu plaveckých sportů a dvojka ODS pro komunální volby v Jihlavě Petr Ryška.