ODS: Chceme napravit škody, které ve školství napáchala minulá vláda
11. května 2018

ODS: Chceme napravit škody, které ve školství napáchala minulá vláda

(www.ods..cz/stredocesky) Tématem školství se zabýval kulatý stůl ODS, který se uskutečnil 10. května 2018 v Mladé Boleslavi jako součást série regionálních debat v rámci přípravy programu ODS pro komunální volby. Diskuse s předsedou ODS Petrem Fialou, místopředsedy Martinem Kupkou a Martinem Baxou a primátorem Mladé Boleslavi Raduanem Nwelatim se zúčastnili především učitelé a ředitelé středočeských mateřských, základních a středních škol. Vzešla z ní celá řada podnětů pro změny, které chce ODS v oblasti vzdělávání prosazovat změnou příslušné legislativy.

 

„Minulá vláda způsobila ve školství mnoho škod řadou zbytečných změn, které kvalitu školství nezlepšují, ale situaci jen komplikují. Její politika byla založena na prosazování ideologie bez ohledu na to, jaké důsledky to bude mít na systém vzdělávání, na zřizovatele škol, zejména obce a města, a především na školy samotné a na kvalitu výuky. ODS se snaží tento stav napravit a již jsme předložili řadu legislativních návrhů, které našemu školství pomohou. I dnešní diskuse nám v této naší snaze dala za pravdu,“ uvedl k průběhu kulatého stolu předseda ODS Petr Fiala.

„Velkým tématem je stále inkluze, která byla zavedena jako plošná a povinná. Právě v tom je její největší úskalí. Je samozřejmě správné, aby jakkoli handicapované děti byly maximálním možným způsobem integrovány a mohly se vzdělávat s ostatními. Ale má tomu tak být pouze tam, kde je to možné a kde to bude ku prospěchu, nikoliv na škodu i jim samotným,“ řekl primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati k jednomu z témat, která v rámci diskuse nejvíce rezonovala.

„I dnešní kulatý stůl potvrdil, že panují velké obavy z nového systému financování regionálního školství, který by měl vstoupit v platnost letos v září. Není zdaleka jisté, že bude přínosem a že vyřeší stávající problémy. Jsem přesvědčen, že stát by měl školám garantovat stabilitu a neexperimentovat s nimi. Bylo by tedy nejrozumnější tuto reformu odložit a lépe promyslet. Budeme to nadále prosazovat,“ doplnil místopředseda ODS Martin Baxa.

„I ve školství se učitelé a ředitelé potýkají s množstvím zbytečné byrokracie a výkaznictví namísto toho, aby se věnovali žákům. Za velmi špatný přístup považuji to, že jejich práce je posuzována jen podle toho, zda mají správně vyplněné kolonky. To nemá nic společného s kvalitou výuky, kterou musíme zvýšit. Je nezbytné hodnotit zcela jiná kritéria a podpořit ty školy, které jsou skutečně kvalitní,“ uzavřel místopředseda ODS Martin Kupka.