PaedDr. Jiří Kulhánek

předseda klubu krajských zastupitelů
starosta města
zástupce krajské samosprávy v RR

Mírové náměstí 1
432 01  Kadaň
Česká republika

Životopis

Jiří Kulhánek se narodil 19. 3. 1962 v Roudnici nad Labem. Do roku 1986 žil ve Štětí (okres Litoměřice), následně se přestěhoval do Kadaně, kde žije dodnes. Vysokoškolské vzdělání získal na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, kterou ukončil v roce 1986 s titulem PaedDr. Po studiích nastoupil jako učitel na ZŠ v Kadani (1986 až 1991), poté se stal zástupcem ředitele a vedoucím ekonomického odboru na školském úřadě v Chomutově (1992 až 1993). Mezi lety 1993 a 2002 působil jako přednosta okresního úřadu v Chomutově. Roku 2002 byl zvolen starostou města Kadaně a je jím dodnes.

Jiří Kulhánek patřil před 25 lety mezi zakládající členy ODS a členem zůstal nepřetržitě až do nynějška.

Již v prvních svobodných komunálních volbách v roce 1990 byl zvolen do zastupitelstva a rady města Kadaně, tehdy ještě za Občanské fórum. Mezi jeho záliby patří četba, cykloturistika, filatelie a je též sběratelem pohlednic města Kadaně.

Články (40)

Další články