PaedDr. Jiří Kulhánek

náměstek hejtmana
radní města
zástupce krajské samosprávy v RR

Mírové náměstí 1
432 01  Kadaň
Česká republika

Životopis

PaedDr. Jiří Kulhánek se narodil v roce 1962 v Roudnici nad Labem. Od narození do roku 1986 žil ve Štětí (okres Litoměřice), od roku 1986 dodnes v Kadani. V roce 1986 vystudoval pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a ve stejném roce začal pracovat jako učitel na základní škole v Kadani. V prvních svobodných komunálních volbách v roce 1990 byl zvolen do Rady města Kadaně, tehdy ještě za Občanské fórum. Jiří Kulhánek se stal následně jedním ze zakládajících členů ODS.

Roku 1993 byl jmenován ministrem vnitra ČR do pozice přednosty okresního úřadu v Chomutově. Po ukončení činnosti okresních úřadů v roce 2002 byl v komunálních volbách zvolen starostou města Kadaně. Do funkce starosty byl zvolen postupně pětkrát v řadě a je jím dodnes. Město Kadaň pod vedením Jiřího Kulhánka doznalo velkého rozvoje a stalo se v rámci ČR pojmem.

V roce 2016 byl zvolen do Zastupitelstva Ústeckého kraje s třetím nejlepším výsledkem ze všech nově zvolených zastupitelů. Vedl kandidátku ODS a volební kampaň jako její lídr. Ve své profesi se věnuje především tématům hospodaření, rozvoje, životního prostředí, památkové péče a sociální oblasti.

Jiří Kulhánek 15 let také pracoval v předsednictvu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, kde byl i místopředsedou. Přednáší na odborných sympoziích v ČR zejména na téma rozvoje sídel a cestovního ruchu. Jiří Kulhánek je ženatý, má dva dospělé syny. Po celý život žije a pracuje v Ústeckém kraji a je jeho patriotem. Ve volném čase se věnuje cykloturistice, četbě, zahradničení a filatelii.