7. září 2023

Jak dál s dětmi ulice?

V posledních letech se v našem kraji stále zhoršuje pocit bezpečí na sídlištích. Skupinky dětí a dospívajících z nudy obtěžují místní starousedlíky a navzájem se předhánějí, kdo předvede větší hovadinu, aby byl obdivován zbytkem tlupy.

Je více než jasné, že ve výchově selhali především rodiče, kteří často bývají i špatným vzorem pro své „milé ratolesti“. Morálka a pozitivní vzory mají naprosto podružnou roli. Za mých časů vzal táta pásek a zmydlil mi zadnici, abych se srovnal. Dnes, ve spleti paragrafů na ochranu dítěte, musíte spoléhat na méně agresivní metody výchovy. Vyzkoušenou, efektivní a nejlevnější metodou je prevence. Předcházet konfliktním situacím a zaujmout mládež zábavnou formou smysluplnou činností ve veřejném prostoru.

V našem kraji připravujeme pro rok 2024 nový program prevence kriminality, kde města a obce mohou obdržet dotace na zaměstnance preventisty, kteří budou pracovat v odpoledních a večerních hodinách na sídlištích, na veřejných hřištích s podporou města, domů dětí a mládeže, sportovních organizací a neziskovek, aby do znuděné party výrostků vložili jiný pohled na svět a připomněli, že život není jen poflakování kolem paneláků a dá se využít smysluplně. Navázali jsme spolupráci s Českou unii sportu, která poskytne zkušené pracovníky s mládeží, a pomohou zapojit děti do pravidelné činnosti nenásilnou formou, aby „děti ulice“ vstřebaly fakt, že kopat do mičudy je zábavnější než obtěžovat seniory na autobusové zastávce. Prioritní snahou bude zapojit i rodiče do společné komunitní činnosti, pak bude velká naděje na úspěch.

Cílem je zlepšit pocit bezpečí na našich sídlištích a toto je jedna z cest. Je rozhodně efektivnější plnit školy žáky než výchovné ústavy delikventy.

převzato: Ohře média

Jiří Kulhánek

1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
radní města Kadaň